18 lutego 2020

Mirosław Krajewski – Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

 

Mirosław Krajewski

Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku

Wydawca:  Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe „Dobrinensis Societas Scienciarum”

Rypin – Skępe 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/177 

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek o historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku” poświęcona jest Figurze Najświętszej Maryi Panny Skępskiej – Matki Bożej Brzemiennej.

Książkę otwiera szerokie omówienie odrębności historycznej i kulturowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Następnie przedstawiono dzieje sprowadzenia Figury Matki Bożej do Skępego w 1496 roku przez Zofię Kościelecką.

Jednocześnie kasztelan Mikołaj Kościelecki dokonał fundacji klasztoru ojców bernardynów w Skępem.

Głównym zadaniem opracowania jest opisanie szeregu wizerunków Figury NMP Skępskiej, przedstawionych na medalikach, w kapliczkach przydrożnych, na obrazach, w innych kościołach, wykonanych przez ludowych rzeźbiarzy.

Osobny rozdział poświęcono przedstawieniu brzemienności Matki Bożej w skępskim wizerunku.

Wśród załączników do opracowania znalazły się pieśni, litanie i modlitwy, ale także poezja poświęcona NMP Skępskiej.

Książkę zamyka kalendarium kościoła i klasztoru.