21 lutego 2020

Wojciech Polak – Trudne lata przełomu

 

Wojciech Polak

Trudne lata przełomu
Szkice z historii najnowszej 

Oficyna Wydawnicza FINNA

Gdańsk 2006

Sygnatura SIRr VIb/9-51

Prof. dr hab. Wojciech Polak od wielu lat prowadzi badania na temat historii najnowszej, dotyczące lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Toruniu i regionie.

Interesuje się działalnością opozycji demokratycznej i prześladowaniami ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz komunistycznych.

Opracowanie „Trudne lata przełomu” jest zbiorem szkiców poświęconych NSZZ Solidarność i Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów i ich zmaganiom z esbeckim aparatem represji.

Spis treści:

1 – Kilka uwag na temat historii „zupełnie najnowszej”

2 – Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL

3 – Grudziądzki czerwiec 1976 r. w świetle dokumentów SB

4 – Esbeckie przygotowania do juwenaliów

5 – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji demokratycznej w Toruniu w latach 1976-1980

6 – Rozmowa o gospodarce

7 – Sierpień 1980 r. w Toruniu i województwie toruńskim

8 – Kryzysy polityczne w okresie 16 miesięcy działania legalnej „Solidarności”

9 – Ojciec Święty Jan Paweł II wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (1980-1989)

10 – „Zadyma” której nie było. O pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 r.

11 – Operacja „Jodła” w Toruniu

12 – Humor i satyra niezależna w okresie stanu wojennego i w latach następnych jako odpowiedź na propagandę władz i sposób politycznej kontestacji

13 – Działania Służby Bezpieczeństwa wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności społecznej Kościoła w Toruniu i województwie toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989)

14 – Toruńskie watki i echa sprawy księdza Jerzego Popiełuszki