6 maja 2020

Dom Żołnierza w Toruniu

 

Dom Żołnierza w Toruniu 
Na uroczystość otwarcia w dniu 19. marca 1933 roku

Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu

Toruń 1933

Sygnatura SIRr  XXV/7

Dom Żołnierza w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 jest charakterystycznym budynkiem znanym wszystkim torunianom.

W drugiej połowie XX wieku mieścił się tu Kino-Teatr „Grunwald”.

Obecnie remontowany budynek stanie się siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Impresaryjnego.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

O powstaniu budynku opowiada okolicznościowe wydawnictwo wydane w 1933 roku przez Komitet Budowy Domu Żołnierza w Toruniu.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

Budynek pierwotnie stanowił magazyn wojskowy.

Wojsko postanowiło zorganizować w nim miejsce odpoczynku i godziwej rozrywki dla żołnierzy.

W 1927 roku oddano budynek magazynowy na potrzeby teatru żołnierskiego.

Rozpoczął się wieloletni proces remontu, a potem od 1930 roku rozbudowy Domu Żołnierza.

Wszystkie prace finansowane były ze składek samych żołnierzy i obywateli Torunia.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56181

W publikacji przedstawiono obszernie rezultaty rozbudowy Domu Żołnierza i funkcje poszczególnych sal.

Widownia kino-teatru posiadała 600 miejsc, były również loże parterowe.

Za sceną znajdowała się sala prób i garderoby w liczbie sześciu.

W kabinie operatora kinowego zamontowano najnowszą aparaturę przystosowana do wyświetlania filmów dźwiękowych.

Było to bez wątpienia najpiękniejsze kino w przedwojennym Toruniu.

Znajdowała się tu też jadłodajnia, sala zabawowa, świetlica i biblioteka.

Na froncie budynku znajdowała się neonowa reklama kina.