11 maja 2020

30 lat Gazety Grudziądzkiej

 

30 lat Gazety Grudziądzkiej

Wydawca: Gazeta Grudziądzka

Grudziądz 1924

Sygnatura SIRr XXXVd/13

W beznadziejnej dla Polski chwili, gdy pruski hakatyzm deptał polski naród Wiktor Kulerski utworzył w 1894 roku w Grudziądzu dziennik „Gazeta Grudziądzka”.

W jubileusz tego wydarzenia opublikowano bogato ilustrowane okolicznościowe wydawnictwo, przypominające  przebieg walki dziennikarzy „Gazety Grudziądzkiej” o odrodzenie polskiego ducha narodowego.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/56055

Autorzy broszury przypomnieli o licznych szykanach, procesach sądowych i aresztowaniach dziennikarzy „Gazety Grudziądzkiej”, dokonywanych na polecenie władz pruskich.

Przypomniano, że Gazeta od samego początku skierowana była do ludu polskiego i szerokich mas ludowych, wśród których umacniała ducha narodowego.

Kolportowano ją również wśród Polaków pracujących w kopalniach Nadrenii i Westfalii.

Wraz z emigrantami trafiła nawet do Argentyny i Brazylii.

Wydawnictwo „Gazety Grudziądzkiej” rozdało za darmo swoim prenumeratorom setki tysięcy „Elementarzy polskich”, miliony obrazków religijnych i wiele książek historycznych.

Nawet w czasie I wojny światowej „Gazeta Grudziądzka” nie uległa naciskom pruskiej policji, nakazującej jej pisać z uznaniem o cesarzu Wilhelmie II.

Dziennik poparł Akt 5 Listopada 1916, zapowiadający przez Niemcy i Austrię powstanie wolnej Polski, za co niesłusznie oskarżono go o germanofilstwo.

Zapomniano przy tym o licznych dziennikarzach i wydawcy „Gazety Grudziądzkiej”, którzy wiele razy byli więzieni przez władze pruskie.

Z drugiej strony propagowanie przez Gazetę sprawy narodowej wśród ludu, przyczyniło się do kompletnej porażki propagandy bolszewickiej.

Również w odrodzonej Polsce „Gazeta Grudziądzka” stoi po stronie ludu przeciwko zachłanności obszarników.

Dzięki temu może się pochwalić 100-tysięcznym nakładem.