19 maja 2020

Jan Jagodziński – Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane

 

Jan Jagodziński

Golub-Dobrzyń
wspomnienia wierszem pisane

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Rypin 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/111

Jan Jagodziński urodził się przed wojna w Dobrzyniu nad Drwęcą, gdzie zamieszkuje od urodzenia.

W czasie wojny spędził jako młody chłopiec 3 lata na robotach przymusowych w Niemczech.

Po wojnie pracował jako nauczyciel w szkołach w Świedziebni, Sokołowie I Golubiu-Dobrzyniu.

Aktywnie działał społecznie w Chórze Seniorów „Halka”, w Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej.

Jest Honorowym Członkiem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Na emeryturze zaczął pisać wiersze.

Ukazało się kilka tomików jego poezji:

  • W mojej małej ojczyźnie (1997)
  • Bogu i ludziom (2000)
  • Gdzie ziemia dobrzyńska z chełmińską się splata (2010)
  • Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane (2014)

W tomiku „Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane” znajdziemy 28 wierzy poety.

Utwory poświęcone są m.in. staremu Golubiowi i Dobrzyniowi nad Drwęca.

Autor bohaterami wierszy uczynił również poszczególne ulice Golubia-Dobrzynia.

Tomik zamyka wiersz „Pochwała miasta Rypina”.