2 czerwca 2020

Skazani bez wyroku – Wspomnienia brodnickich Sybiraków

 

Skazani bez wyroku
Wspomnienia brodnickich Sybiraków

pod red. Piotra Grążawskiego i Jarosława Michałowskiego

Wydawca: Koło Związku Sybiraków w Brodnicy

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr XXXIIc/24

Lata wojny i okres powojenny przyniósł fale masowych deportacji Polaków na Syberię.

Również mieszkańcy Brodnicy od czasu wkroczenia do miasta wojsk radzieckich w styczniu 1945 roku stali sie ofiarami aresztowań i deportacji.

Deportowano wówczas na Syberię około 700 osób, z których połowa nie wróciła.

W 1989 roku powstało w Brodnicy koło Związku Sybiraków, do którego należy kilkadziesiąt osób.

Są one ofiarami wywózek  roku 1940, 1945 i lat 1951-1952.

W książce zebrano kilkadziesiąt wspomnień, poświęconych zesłańcom z Brodnicy:

 1. Józef Hildebrandt
 2. Jarosław Michałowski
 3. Leokadia Kaniecka
 4. Helena Dudalska
 5. Józef Sołocha
 6. Teresa Żelazna
 7. Dominik Szulc
 8. Janina Bukowska
 9. Jadwiga Samulewicz
 10. Stanisława Bartycha
 11. Eugeniusz Paluszkiewicz
 12. Henryka Korzeniewska
 13. Stanisław Wesołowski
 14. Bernadetta Kowalska
 15. Kazimierz Urnau
 16. Adam Zaniewski
 17. Maria Zaniewska
 18. Jan Czarnecki
 19. Romuald Plejer
 20. Helena Panter
 21. Janina Manelska
 22. Franciszek Łapkiewicz
 23. Piotr Grążawski

Książkę uzupełnia:

 • kalendarium,
 • wykaz osób deportowanych z Brodnicy i powiatu Brodnickiego w 1945 roku,
 • wykaz osób deportowanych z Kresów Wschodnich (późniejszych mieszkańców Brodnicy i powiatu)
 • wykaz ofiar zbrodni stalinowskich z powiatu brodnickiego