4 czerwca 2020

Maria Adamowska – Dzieje rypińskiej rodziny Meyów

 

Maria Adamowska

Dzieje rypińskiej rodziny Meyów

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Rypin 2013

Sygnatura SIRr VIII/R-10

Maria Adamowska jest emerytowaną nauczycielką i wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie, wychowawczynią wielu pokoleń rypinian.

Jej pasją jest poznawanie historii rodzinnego miasta i regionu.

Jest autorką recenzji, artykułów i opowiadań biograficznych.

Saga rodziny Meyów rozpoczyna się na początku XIX wieku i doprowadzona została do końca czasów współczesnych.

Autorka otworzyła z niezwykłą pieczołowitością losy rodziny Meyów.

Śledzimy ich burzliwe losy w okresie zaborów, I wojny światowej, odzyskania niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, II rzeczypospolitej, okupacji niemieckiej, Polski Ludowej

Opowieść ubarwiają liczne fotografie rodzinne.

To jednocześnie dziej Rypina w okrasie dwu ostatnich stuleci.

Obserwujemy jak wielka historia wpływa na losy rodzin i pojedynczych osób, które mimo wielu dziejowych zawieruch trwają, pracują i żyją w Rypinie i okolicach.