15 czerwca 2020

Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich

 

Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich
Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi

pod redakcją Anny Iżyckiej i Michała Raczkowskiego

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Szczytno – Bydgoszcz – Rypin 2013

Sygnatura SIRr IIIA/127

Historia rodów chłopskich nie była dotąd przedmiotem zainteresowania historyków.

Autorzy książki Michał Raczkowski, Anna Iżycka, Marian Pawlak, Zofia Raczkowska podjęli się trudu przybliżenia dwóch skoligaconych kujawskich rodzin Pawlaków i Raczkowskich.

Istotną bazę badań stanowiły informacje rodzinne i bogate archiwa domowe.

Wśród nich znalazło się bardzo wiele niezwykle cennych fotografii.

Praca dedykowana jest profesorowi Marianowi Pawlakowi – najbardziej zaszczytnemu członkowi obu rodów.

Jego działalności naukowej poświęcony jest pierwszy rozdział książki.

Rozdział drugi ukazuje związki między rodzinami Pawlaków i Raczkowskich w formie drzew genealogicznych.

Rozdział trzeci omawia udział członków obu rodzin w walkach narodowowyzwoleńczych począwszy od XIX wieku.