18 czerwca 2020

Waldemar Rozynkowski – Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

 

Waldemar Rozynkowski

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB / Frelichowski

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Książka  „Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)” to spotkanie z bł. ks. Frelichowskim, które odbywa się poprzez lekturę jego tekstów oraz świadectwa osób, które znały go osobiście.

Opracowanie otwiera opis domu rodzinnego Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

Szczególnie ciekawe są wspomnienia jego siostry Marcjanny.

Kolejno poznajemy rozwój duchowy błogosławionego od bycia ministrantem, poprzez działalność w harcerstwie, naukę w seminarium w Pelplinie.

Opowieść wzbogacają fragmenty „Pamiętnika” ks. Frelichowskiego.

Po święceniach ks. Stefan Wincenty Frelichowski pełnił posługę wikariusza w Wejherowie, a od lata 1938 roku w Toruniu.

Tu zastała go wojna i aresztowanie w październiku 1939 roku.

Trafił do obozu w Stutthofie, potem w Sachsenhausen pod Berlinem, w końcu do Dachau.

Poniósł śmierć 23 lutego 1945 roku, gdy opiekował się więźniami chorymi na tyfus.

Książkę kończy Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.