Lipiec 2020

Next Page

Marcin Seroczyński – Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018

 

Marcin Seroczyński

Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr XXVII/37

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Opublikował już szereg książek poświęconych Chełmży:

 1. 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : zarys działalności w latach 2007-2017 / opracowanie Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2017.
 2. Antoni Depczyński 1906-1940 : nauczyciel, harcerz, patriota / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Chełmża im. Antoniego Depczyńskiego :  Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 3. Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2016.
 4. Chełmża : fakty, mity, legendy / Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński. – Wąbrzeźno ; Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży [etc.] 2012.
 5. Chełmża wczoraj i dziś : album / zespół redakcyjny: Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński. – Chełmża ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2009.
 6. Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939 / Elżbieta ZiendaŻywiczyńska, Adam Żywiczyński, Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 2016.
 7. Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży 2018.
 8. Chełmżyńskie miejsca pamięci : pomniki, tablice, kamienie / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa 2013.
 9. Chełmżyńskie wiosła 1927-2017 / Marcin Seroczyński. – Toruń : Machina Druku ; Chełmża : na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży : Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego  1927 2017.
 10. Harcerstwo chełmżyńskie : zarys dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Hufiec Chełmża im. A. Depczyńskiego : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; ([Toruń] : Machina Druku). 2018
 11. Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Cz. 3 / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2015.
 12. Sport w Chełmży : od końca XIX wieku do 2010 r. / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne 2011.
 13. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni Chełmża w latach 1882-1997 : szkic z dziejów / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa ; Toruń : Oficyna Wydawnicza „Tutor” 2009.
 14. Zatrzymany czas : zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii / Marcin Seroczyński. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa 2013.

Książka „Chełmżyńska piłka nożna 1928-2018″ została wydana z okazji 90-lecia Klubu Sportowego „Legia” Chełmża.

Już w 1913 roku powstał w Chełmży klub piłkarski „Warta”.

Potem grała również KS „Jutrzenka” oraz Towarzystwo Sportowe „Unia”

W 1928 roku doszło dzięki braciom Janowi i Stanisławowi Wieckowskim do powstania klubu „Pogoń”.

Nazwa nawiązywała do słynnej „Pogoni’ Lwów.

Po II wojnie światowej piłkarze rozgrywali mecze pod szyldem „Pogoni”, później jako „Unia”, „Związkowiec”, „Spójnia”, „Sparta”.

Ostatecznie w 1957 roku przyjęto nazwę Klub Sportowy „Legia”.

Marcin Seroczyński w swojej książce szczegółowo, z duża pieczołowitością i znawstwem tematu przedstawia dzieje futbolu w Chełmży od początków dyscypliny sięgających czasów zaboru pruskiego.

Opisał zmiany organizacyjne i przedwojenne kluby piłkarskie.

Dotarł do unikatowych archiwalnych zdjęć.

Szeroko przedstawione są dzieje piłki nożnej po 1945 roku.

Poznajemy rozwój klubo sezon po sezonie.

W książce znalazło się również miejsce dla kobiecej piłki nożnej.

Także ta część książki wzbogacona została mnóstwem archiwalnych fotografii.

Adam Węsierski – Osobliwości Śliwic

 

Adam Węsierski

Osobliwości Śliwic

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-147

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 40 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Szczególne miejsce wśród jego publikacji zajmują badania poświęcone Śliwicom.

W Książnicy Kopernikańskiej znajdują się następujące pozycje jego autorstwa poświęcone tej tematyce:

 1. 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice 
 2. Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii. T. 1-3
 3. Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach 
 4. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920) 
 5. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939) 
 6. Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772 
 7. Ks. dr Stanisław Sychowski 1869-1921 
 8. Leksykon historyczny śliwickich wsi 
 9. Osobliwości Śliwic
 10. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1-4 
 11. Sekrety sołectw gminy Śliwice 
 12. Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego 
 13. Śliwicki słownik biograficzny. T. 1-4 
 14. Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych 
 15. Za mundurem panny sznurem 

Opracowanie „Osobliwości Śliwic” dzieli sie na dwie części.

Najpierw autor opisuje początki Śliwic, w tym erygowanie parafii na przełomie lat 1263 / 1264.

Opisał również działalność bractw i stowarzyszeń w okresie zaborów, które służyły obronie wiary, tożsamości narodowej i obywatelskiej.

Następnie przedstawiono zabytki Śliwic:

– śliwicką Świątynię

– Grotę Matki Boskiej z Lourdes

– cmentarz katolicki

– Sanktuarium św. Huberta, patrona gminy Śliwice w Okoninach

Witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów – z wizytą w toruńskiej pracowni witraży Intek-Art

 

Cykl: 100 lat Niepodległego Torunia. Warto pamiętać

Seria: Balonowy Toruń

 

Witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów i toruńskiego sterowca Lech z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Z wizytą w toruńskiej pracowni witraży Intek-Art

Witrażownictwo podobnie jak piernikarstwo to wizytówka naszego miasta. Chociaż nie wiem czy o tym pamiętamy? Początki sztuki witrażownictwa w Toruniu sięgają końca XIII w. Mistrzowie wówczas tworzący pracowali na potrzeby kościołów, budowli świeckich i kamienic mieszkalnych. Współczesne witraże cieszą każdego z nas, podziwiamy je już nie tylko w wersji monumentalnej, ale w postaci przedmiotów dnia codziennego. Wykonywane są z tych magicznych szkiełek m.in. lampy, herby miast, loga instytucji, okolicznościowe pamiątki, także te, które powstały na indywidualne zamówienie oraz modele witrażowe 3D.

Od lat 90. XX w. toruńską specjalnością stało się wykonywanie modeli witrażowych, a właściwie replik historycznych (powstałych w skali 1:50) statków powietrznych. Było to możliwe dzięki połączeniu wiedzy o aeronautyce, kunsztu rzemiosła witrażowego i pasji tworzenia, toruńskiego witrażysty Sławomira Intka, który zaprosił do swej pracowni członków Towarzystwa Miłośników Torunia. Przy jego udziale powstanie wystawa w Książnicy Kopernikańskiej, która upamiętni żołnierzy jednostki balonowej, która stacjonowała w naszym mieście w okresie II RP, (podobnie jak i absolwentów Szkoły Podchorążych Wojsk Balonowych w Toruniu). Na ekspozycji znajdą się także witrażowe podobizny balonów, które w zawodach sportowych były wykorzystywane także przez toruńskich baloniarzy. A także replika toruńskiego sterowca Lech, który często był widocznym nad niebem naszego miasta, a jest widoczny w witrynie sklepu-pracowni mistrza Sławomira.

W swej pracowni na Starym Mieście, (która działa od 1992), zajmuje się on także konserwacją zabytkowych witraży. Jego witraże znalazły się w kilku toruńskich świątyniach, ostatnio w kościele bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego na Glinach, (tam możemy podziwiać witraże powstałe na podstawie malarstwa El Greco), a także w kościołach w Brodnicy, Dobrzyniu nad Wisłą, Grzybnie, Kikole, Lubiczu Górnym, Przysieku, Trzebczu, Wieńcu. Prace S. Intka zdobią także budynki użyteczności publicznej np. aulę Urzędu Miasta Torunia.

Jego repliki witrażowe 3D to prawdziwe dzieła sztuki, ich oglądanie, choćby w jego pracowni przy ul. Szewskiej 8, to wielka radość, budzi podziw warsztat i sprawność witrażysty, ale i jego wiedza historyczna na temat awiacji. Odrębną kwestią pozostaje przełożenie wszystkich danych technicznych, na język szkła, bowiem nie wszystko, podobnie jak przy malarstwie, można odwzorować w zupełności. Witrażysta o szkle może mówić godzinami, opisuje jego fakturę, barwę, odcienie… Może z tej magicznej materii wyczarować chyba każdy latający areostat czy aerodynę.

Mistrz Sławomir jest absolwentem liceum konserwacji zabytków architektury i policealnego studium budowlanego. W ramach pracy dyplomowej wykonał witraż z elementem Torunia. To wówczas odbył praktykę w renomowanej pracowni konserwacji zabytków przy ul. Rabiańskiej, u nestora toruńskich witrażystów, Władysława Kozioła. Prywatnie jest wnukiem powstańca wielkopolskiego Józefa Intka, (w pracowni i muzeum można podziwiać proporzec z Powstania Wielkopolskiego, przełożony na język witrażu). „Dobrym duchem” pracowni jest jego ojciec, Edmund Intek, nazwany z szacunkiem przez niego niezastąpionym nestorem. Swego czasu i junior Radosław pracował u ojca. Magia kolorowych szkieł zafascynowała witrażystę Sławomira od kiedy był dzieckiem, i z korzyścią dla miasta, i nie tylko, ta fascynacja trwa…

Pracownia Intek-Art i nieco młodsze Muzeum Witraży, (w którym można poznać techniki także średniowiecznego warsztatu), zostały wyróżnione, znakiem „Made in Toruń”.

Dr Katarzyna Tomkowiak

Foto: Sławomir Intek

Witrażowa replika balonu SP BCU LOPP, który został zbudowany w 1936, a zakupiony ze składek członków Ligi. W XXIV edycji zawodów o puchar Gordona Bennetta zapewnił Polakom drugie miejsce w rywalizacji, a w edycji XXVI w 1938 – zwycięstwo (A. Janusz, F. Janik).

Witraż 3 D wykonany przez Sławomira Intka z toruńskiej pracowni witraży

Foto: Sławomir Intek

Witrażowa replika balonu SP ADS Tadeusz Kościuszko, który w XXI pucharze Gordona Bennetta w 1933, F. Hynkowi i Z. Burzyńskiemu, zapewnił zwycięstwo.

Witraż 3 D wykonany przez Sławomira Intka z toruńskiej pracowni witraży.

Foto: Sławomir Intek

Witrażowa replika balonu SP – AMY Polonia II, który w XXII pucharze Gordona Bennetta w 1934, zapewnił polskiej załodze 4 miejsce, a w następnym 1935 roku, w edycji XXIII, pozwolił na zwycięstwo. Balon został skonstruowany w Polsce.

Witraż 3 D wykonany przez Sławomira Intka z toruńskiej pracowni witraży.

Foto: Sławomir Intek

Witrażowa replika toruńskiego sterowca Lech, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego II RP. Lech kotwiczył w hali sterowcowej w Podgórzu w l. 1922-1926, wł. był to francuski miękki sterowiec „Zodiac VZ11”, klasy Vedette. Wykorzystywany przez adeptów Szkoły Aeronautycznej w mieście, a później przez pilotów balonów 1 batalionu balonowego w Toruniu.

Witraż 3 D wykonany przez Sławomira Intka z toruńskiej pracowni witraży.