13 sierpnia 2020

Michał Kłosiński, Alicja Marika Lubowicka – Dom Mikołaja Kopernika

 

Michał Kłosiński
Alicja Marika Lubowicka

Dom Mikołaja Kopernika

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IV/96

Dom Mikołaja Kopernika przy ul. Kopernika 15/17 jest obecnie agendą Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Pracownicy Domu Mikołaja Kopernika przygotowali bardzo starannie edytorsko wydany przewodnik.

Bogato ilustrowane opracowanie dzieli się na trzy części podobnie jak ekspozycja muzealna.

1 – Mikołaj Kopernik

2 – Dom hanzeatycki

3 – Nauka

Przewodnik jest źródłem wiedzy o słynnym torunianinie oraz o muzeum.

Zwiedzając ekspozycje dzięki przewodnikowi poznamy rodzinę Mikołaja Kopernika, jego pobyt w Krakowie, zamiłowanie do greki, pobyt we Włoszech, największe dzieło mistrza „O obrotach sfer niebieskich”, recepcje jego odkrycia, sylwetkę Kopernika jako człowieka renesansu i jego życie na Warmii.

Dom Mikołaja Kopernika jest przykładem patrycjuszowskiego domu w hanzeatyckim Toruniu, co pozwala przyjrzeć się życiu codziennemu w późnogotyckiej kamienicy, wysokiej sieni, kątowi kuchennemu, kantorowi kupieckiemu, spiżarni, tylnemu traktowi, białej sali, izbom dziennym, magazynowi i więźbie dachowej.

Muzealnicy przybliżają również naukę astronomii w epoce starożytnej i w średniowieczu, jak też wielkie odkrycia geograficzne, a wszystko przy pomocy multimedialnej sali edukacyjnej oraz sali kina 4D.