17 sierpnia 2020

Janina Pierzchałka – Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy” 1926-1931

 

Janina Pierzchałka

Monografia czasopisma „Życie Włocławka i okolicy”
1926-1931

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr XXXVd/40

Miesięcznik „Życie Włocławka i okolicy” jest jednym z wielu tytułów prasy lokalnej jakie funkcjonowały we Włocławku.

Komplet roczników miesięcznika z lat 1926-1931 znajduje się zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku, jak i w Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Miesięcznik stanowił kronikę życia Włocławka i jest bogatym źródłem informacji na jego temat.

Monografia podzielona jest na pięć rozdziałów:

 – Zarys stosunków społeczno-politycznych i kulturalnych Włocławka

 – Z dziejów włocławskiej prasy (1905-1939)

 – Sylwetka wydawnicza „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza zawartości „Życia Włocławka i okolicy” w latach 1926-1931

 – Analiza ilościowa

Autorka omówiła genezę powstania miesięcznika, najwybitniejszych twórców i redaktorów pisma, czcionkę, szatę graficzną, warunki prenumeraty i cenę pisma.

Sylwetki redaktorów zostały dokładnie przybliżone w obszernych biografiach (Cyprian Apanowicz, Zdzisław Arentowicz, Antoni Byszewski, Zygmunt Michler, Stefan Narębski, Antoni Olszakowski, Roman Ściślak).

Oddzielny rozdział został poświęcony tematyce artykułów i zawartości kolejnych numerów czasopisma.

Na łamach miesięcznika przeważała tematyka społeczna, ekonomiczna, kulturalna i oświatowa.

Przede wszystkim publikowano aktualne artykuły informacyjne i komentarze, rzadziej zaś artykuły historyczne, utwory literackie i wspomnienia.

Redakcja trzymała się głównie tematyki regionalnej.

Pismo zintegrowało inteligencję włocławską – nauczycieli, lekarzy i ekonomistów.