20 sierpnia 2020

Adam Węsierski – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. T. 1

 

Adam Węsierski

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954
powstanie, struktura, kadry
T. 1

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/Tu-14

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 30 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Jego najnowsze badania odkrywają historię żołnierzy niezłomnych, sieci agenturalnej reżimu komunistycznego, terroru stalinowskiego na terenie powiatu tucholskiego.

Monografia poświęcona tucholskiej bezpiece z lat 1945-1954 oparta jest na obszernej kwerendzie archiwalnej w Instytucie Pamięci Narodowej oraz na relacjach świadków.

Tom I otwierający cykl przedstawia kadrę Urzędu Bezpieczeństwa.

Nie są to suche biogramy ubeków.

Autor sięga po wzięte z życia wydarzenia, kompromitujące szczegóły i groteskowe opowieści odsłaniające działalność funkcjonariuszy UB.

Przede wszystkim z lektury książki przebija się obraz bezlitosnego terroru i patologicznego bezprawia.

Tom I książki „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954” dzieli się na dwie części.

Rozdział I – Powstanie, struktura organizacyjna, kadry

1 Spojrzenie na zagadnienia demograficzne, terytorialne, administracyjne, gospodarcze i polityczne powiatu tucholskiego

2 Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi

3 Struktura organizacyjno-kadrowa w latach 1945-1948

4 Przekształcenia organizacyjne tucholskiej bezpieki w latach 1949-1954

5 Fluktuacja kadr w PUBP w Tucholi

Rozdział II – Kadra PUBP w Tucholi w latach 1945-1954

1 Szefowie urzędu

2 Zastępcy

3 Kariery pozostałych funkcjonariuszy i pracowników PUBP w Tucholi