24 sierpnia 2020

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

450 lat Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
VII Zjazd Absolwentów
publikacja zjazdowa

Wydawcy:  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu : Stowarzyszenie Absolwentów „Nicolaus” : Stowarzyszenie „Rojsty”

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/123

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu należy do najstarszych szkół w Polsce.

W 1568 roku powstało Gimnazjum Toruńskie, którego I Liceum jest bezpośrednim kontynuatorem.

Jubileuszowa publikacja składa się z kilkunastu rozdziałów:

Elżbieta Glura – Kalendarium i spis najważniejszych wydarzeń z życia szkoły 2008-2018

Stanisław Tync – Dzieje Gimnazjum Toruńskiego

Arkadiusz Kierys – Republika Szkolna. Dzieje protestanckiego Gimnazjum akademickiego w Toruniu

Agata Glatzel, Małgorzata Bogucka-Pabian – Listy nie tylko do Mikołaja

Agnieszka Saramowicz-Garstecka – Od Biegu Kopernikańskiego do Festiwalu Sportu. Rusz się z Jedynką, czyli Duch Sportu w Jedynce.

Hanna Fajak – School trips, czyli nasze angielskie wycieczki

Laura Żary – Kto chciałby nocować w szkole?

Łukasz Sawicki – The MUN on a Stick

Małgorzata Bogucka-Pabian – Działalność charytatywna prowadzona w I LO

Artur Nowak – A Źródło wciąż bije

Piotr Olecki, Ryszard Wandzel – Historia doświadczalna. Muzeum Historyczno-Wojskowe przy I LO

Laura Żary – Jedynkowe Grease

Zofia Dąbrowska – Miraculum Mundi, czyli sztuka poruszania świata

Paweł Jaroniec – Notki biograficzne najsłynniejszych uczniów i absolwentów I LO

Książkę uzupełniają:

– spis nauczycieli I LO w latach 1945-2018

– notki biograficzne nauczycieli zatrudnionych w I LO w roku jubileuszowym

– spis absolwentów szkoły w latach 1921-2018

– fotokronika