8 września 2020

Zbigniew Krzysztoń – Monografia chełmińskiej „czwórki”

 

Zbigniew Krzysztoń

Monografia chełmińskiej „czwórki”

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego

Chełmno 2012

Sygnatura SIRr XXXI/124 

Monografia ukazała się w 50-ta rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 4 im Wojska Polskiego w Chełmnie.

Obejmuje ona lata 1962-1970.

Bazę źródłowa opracowania stanowią protokoły i kroniki szkolne.

Książka dzieli się na cztery rozdziały.

Rozdział I – Ogólne informacje o historii i oświacie chełmińskiej

Rozdział II – Początki chełmińskiej „czwórki” w latach 1962-72

Rozdział III – Działalność szkoły w latach 1972-1992

Rozdział IV – Placówka wychowawcza w ostatnim dwudziestoleciu (1992-2012)

Monografia stanowi cenną pamiątkę dla uczniów i nauczycieli szkoły, której osiągnięcia zostały dzięki niej utrwalone dla kolejnych roczników.