14 września 2020

Kościół świętego Stanisława biskupa i męczennika w Solcu Kujawskim

Kościół świętego Stanisława biskupa i męczennika w Solcu Kujawskim
W stulecie konsekracji 1912-2012

Koncepcja całości i redakcja Sławomir Szczerbiński
rys historyczny Józef Poklewski fotografie Andrzej Skowroński

Wydawca: Parafia pw. Świętego Stanisława BM w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/183

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg

Album poświęcony kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim składa się z kilkuset kolorowych zdjęć przedstawiających świątynię i jej wewnętrzne.

Książkę otwiera rys historyczny poświęcony historii parafii sięgającej XIV wieku.

Po lokacji miasta w 1325 roku wzniesiono kościół drewniany.

Kolejną świątynię wzniesiono w 1517 roku, również jako kościółek drewniany.

Również i ona popadła w ruinę, więc kolejny kościół drewniany wzniesiono w 1736 roku.

W końcu w 1912 roku proboszcz Witold Nowakowski położył kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła.

Świątynia została ukończona jeszcze w tym samym roku.

Co więcej w latach 1929-1930 nastąpiła rozbudowa kościoła.

W latach 1998-2012 wykonano gruntowne prace konserwatorskie świątyni soleckiej.

Jubileusz konsekracji kościoła w 2012 roku uświetniło odsłonięcie pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belkaniebieska2.jpg