18 września 2020

Tadeusz Rostański – Sceny z życia Mikołaja KopernikaTadeusz Rostański

Sceny z życia Mikołaja Kopernika

Wydawca: Towarzystwo Esperanckie FLAMO

Toruń 2006

Sygnatura SIRr IV/95

Tadeusz Rostański był nauczycielem matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

Z jego inicjatywy uczono młodzież języka esperanto.

jest on twórcą sztuki teatralnej napisanej dla uczczenia pamięci patrona liceum Mikołaja Kopernika.

Sztuka była wystawiana przez uczniów szkoły.

Dzięki temu uczniowie mogli uczyć się o sławnym astronomie w bardzo atrakcyjnej formie dydaktycznej, jaką jest drama.

„Sceny z życia Mikołaja Kopernika” są adresowane do uczniów i nauczycieli szkół średnich.

W sztuce przedstawiono dzieciństwo Kopernika, całkowite zaćmienie słońca obserwowane w Toruniu w drugiej połowie XV wieku, wesele siostry Kopernika, jego studia w Krakowie i Italii, badania naukowe prowadzone we Fromborku, gdzie napisał swoje dzieło „De revolutionibus”.

Są też sceny z obrony przez Kopernika Olsztyna przed atakiem krzyżackim, sceny dotyczące jego zainteresowania medycyną i ekonomią.

Do sztuki dołączone są melodie pieśni proponowane do wykonania w poszczególnych scenach.