28 września 2020

Anna Kozicka, Patrycja Rakowska – Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim : kalendarium 2009-2018Anna Kozicka
Patrycja Rakowska

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
Kalendarium 2009-2018

Brześć Kujawski 2018

Sygnatura SIRr XXXVc/33

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawski istnieje od 1948 roku.

Z okazji 70-tego jubileuszu powstania jej pracownicy postanowili przypomnieć przeszłość biblioteki i jej najnowsze osiągnięcia.

Publikację otwiera krótki rys historii Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim.

Następnie autorki zaprezentowały wybrane przykłady wielokierunkowej działalności książnicy w latach 2009-2018, która ma na celu promowanie czytelnictwa, biblioteki i książek.

Kalendarium jest właściwie kroniką dodatkowo ilustrowaną zdjęciami upamiętniającymi życie biblioteki.

Książnica może pochwalić organizacją wystaw, spotkań autorskich, akcji promocyjnych, zajęć czytelniczych dla dzieci i uczniów, konkursów, Brzeskich Dni Książki, wycieczek dla laureatów konkursów, konferencji regionalnych dla bibliotekarzy, Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, zajęć sportowych dla dzieci, Ogólnopolskiego Dnia Czytania Dzieciom, Narodowego Czytania, zajęć artystycznych, wieczorów poetyckich, zajęć z robotyki i programowania, promocji książek, Tygodnia Zakazanych Książek, spektakli teatralnych, Nocy w Bibliotece, zajęć manualnych, zbiórek krwi, recytacji, warsztatów witrażowych i wielu wielu innych przedsięwzięć.

Szczególnie ważnym wydarzeniem były przenosiny biblioteki w 2013 roku do nowej siedziby.