Jesteś tutaj:

Dzień: 7 października 2020

Niebieski kształt otwartej książki. Napis:  Grażyna Gzella  Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego

Grażyna Gzella

Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego
Słownik biograficzny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIA/128

Dr. hab. Grażyna Gzella z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest wybitną specjalistką w dziedzinie historii prasy.

Jest autorką kilkudziesięciu prac monograficznych, podręczników i skryptów, rozpraw, artykułów i recenzji, oraz redaktorką licznych wydawnictw naukowych.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jej publikacji, jak choćby najważniejsze:

1 – Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP „Wici“ : (1919-1928-1939)
2 – Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego : słownik biograficzny
3 – „Nie należy dopuszczać do publikacji” : cenzura w PRL : zbiór studiów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
4 – Obrażające i podburzające pismo : „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (1895-1914)
5 – „Pisma dla ludu” : pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku
6 – Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914
7 – „Przed wysokim sądem” : procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim
8 – W kręgu prasy : (przeszłość-teraźniejszość-przyszłość) : zbiór artykułów. / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli
9 – Wybrane zagadnienia naukoznawstwa : (wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
10 – Zakazane i niewygodne : ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku / pod red. Doroty Degen, Grażyny Gzelli, Jacka Gzelli.


Słownik biograficzny „Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego” wypełnia istotną lukę jaką odczuwali dotąd badacze historii czasopiśmiennictwa pomorskiego.

Jest to nie tylko źródło biograficzne, ale opracowanie stanowiące szeroki przekrój dziejów prasy pomorskiej.

Zasięg terytorialny słownika obejmuje Pomorze Gdańskie, Powiśle, ziemię chełmińską i ziemię michałowską.

Zasięg chronologiczny słownika obejmuje lata 1848-1920.

Biogramy dziennikarzy uzupełnia bibliografia załącznikowa.

Do góry

Skip to content