Jesteś tutaj:

Dzień: 8 października 2020

Niebieski kształt otwartej książki. Napis:  Gąsawa Malownicza gmina na Pałukach

Gąsawa
Malownicza gmina na Pałukach
Historia, gospodarka, kultura, turystyka

Wydawca: Gminny Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Gąsawa 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-152

Monografia poświęcona Gminie Gąsawa powstała dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu autorów, lokalnych patriotów i miłośników Gąsawy, którzy studiowali zapisy w archiwalnych dokumentach, opracowaniach i wspomnieniach.

Monografia przedstawia przeszłość oraz teraźniejszość Gminy Gąsawy.

O miejscowości wspomina już dokument papieski z 1136 roku.

W książce opisano wspaniałe miejscowe świątynie, szkoły, organizacje społeczne, gospodarcze, rolnicze, bogatą kulturę, sportowe sukcesy mieszkańców.

Dzięki opracowaniu poznamy kościoły parafialne w Gąsawie, Chomiąży Szlacheckiej i Ryszewku.

Poznamy działalność Urzędu Gminy, Towarzystwa Przemysłowego, Banku Spółdzielczego, kółek rolniczych, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, organizacji kobiecych, organizacji kombatanckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zapoznamy się również z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz historią hokeja na trawie w Gminie Gąsawa.

Autorzy przedstawili również szeroki wachlarz przedsięwzięć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Gmina Gąsawa może się również pochwalić atrakcjami turystyczno-krajobrazowymi i zabytkami, w jakie obfituje region Pałuk i Kraina Jezior.

Na terenie gminy odbywa się coroczny festyn archeologiczny w Biskupinie.

Książkę zamyka wybór legend pałuckich.

Wydawnictwo wyróżnia się zachwycającą szata graficzną oraz wieloma fotografiami, tak archiwalnymi, jak i współczesnymi.

 

Do góry

Skip to content