Jesteś tutaj:

Dzień: 12 października 2020

kontur książki - Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego  Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom I

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno 2007

Sygnatura SIRr VIb/1-39

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejscowi historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów regionu.

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich staraniom rozpoczęto wydawanie w Strzelnie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Pierwszy tom cyklu zawiera 12 artykułów naukowych

1. Marcin Woźniak – Grzechotka z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Czerniaku koło Strzelna

2. Jarosław Kozłowski – Nietypowy pochówek szkieletowy na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czerniaku, gm. Mogilno

3. Marcin Wiewióra – Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie klasztoru w Mogilnie w latach 1999-2001

4. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – Kres na początku Drogi. Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie (XII-XIX wiek)

5. Witold Brzeziński – Kujawskie koligacje wielkopolskich rodzin możnowładczych w późnym średniowieczu (Na przykładzie dziedziców Wąsoszy i Szubina oraz Świdwów Szamotulskich)

6. Paulina Arent – Klasztor mogileńskich benedyktynów w okresie komendy

7. Dariusz Karczewski – Skład osobowy klasztoru norbertanek w Strzelnie w dobie kasaty (1773-1837)

8. Dariusz Kurzawa – Zamek w Kruszwicy w świetle najnowszych badań (zarys problematyki)

9. Rafał Budny – Stowarzyszenie Katolickich Nauczycieli Wielkiego Księstwa Poznańskiego w „Kartkach z mojego życia” Piotra Palińskiego (1892-1896)

10. Jacek Sech – Szkolnictwo polskie w Strzelnie w czasach zaboru pruskiego 1815-1918. W stulecie strajku szkolnego

11. Tomasz Łaszkiewicz – Mniejszość niemiecka w powiecie mogileńskim w latach 1919-1939

12. Tomasz Kawski – Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Do góry

Skip to content