2 listopada 2020

Adam Kosecki – Miasta kujawskie w średniowieczuAdam Kosecki

Miasta kujawskie w średniowieczu
Lokacje, ustrój i samorząd miejski

Wydawnictwo Avalon 

Kraków 2018

Sygnatura SIRr VIb/3-25

Dr Adam Kosecki jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jego badania obejmują dzieje średniowiecznych Kujaw.

Zajmuje się również historią wojskowości, i to nawet w aspekcie praktycznym jako członek trzech grup rekonstrukcyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele jego publikacji:

1 – Bydgoskie standardy wód opadowych / redakcja Stanisław Drzewiecki, Jacek Cieściński, Adam Kosecki, Marek Jankowiak

2 – Bydgoszcz : ośrodek żeglugi śródlądowej na przestrzeni wieków : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego

3 – Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod redakcją: Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka

4 – Materialne i niematerialne aspekty rekonstrukcji historycznej / pod red. Adama Koseckiego

5 – Miasta kujawskie w średniowieczu : lokacje, ustrój i samorząd miejski / Adam Kosecki

6 – Młodość historii : rekonstrukcja historyczna na Kujawach i Pomorzu jako pasja i przedmiot badań naukowych : zbiór studiów / pod red. Adama Koseckiego


Obszerna rozprawa „Miasta Kujawskie w średniowieczu” jest pierwszym całościowym spojrzeniem na proces lokacji miast kujawskich.

Dotyczy formowania się ustrojów miast i działalności samorządów miejskich.

W średniowieczu na Kujawach funkcjonowało 25 ośrodków miejskich, choć prób lokowania było więcej – 28.

Autor w swojej syntezie spojrzał szerzej na historię miast kujawskich wychodząc poza perspektywę dziejów poszczególnych miejscowości.

Autor w sposób dogłębny wykorzystał zachowane średniowieczne księgi miejskie, co pozwoliło poznać imiona wielu wójtów, ławników, rajców, burmistrzów, kupców i rzemieślników.

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały:

Rozdział I – Chronologia kujawskich lokacji miejskich

Rozdział II – Różnorodność praw, wolności i obowiązków wynikających z dokumentów związanych z miejskimi lokacjami na Kujawach

Rozdział III – Zasadźcy i wójtowie miast kujawskich do 1500 r.

Rozdział IV – Rozwój instytucji samorządowych w miastach kujawskich do końca XV w.