3 listopada 2020

70 lat Liceum Lindego. Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu70 lat Liceum Lindego
Dzieje III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

pod redakcją: Kamilla Piątkowska

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/125

Dzieję III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego rozpoczynają się w 1948 roku, kiedy to szkoła powszechna przy ul. Hallera na Stawkach została przekształcona w 11-klasową szkołę rozwojową.

W 1958 roku nadano jej nazwę III Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu.

W 1991 roku III Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione z lewobrzeżnego Torunia na prawy brzeg Wisły i mieści się w budynku przy ul. Raszei 1 na Skarpie.

Jubileuszowe wydawnictwo rozpoczyna się od przypomnienia sylwetki patrona szkoły Samuela Bogumiła Lindego (1771-1847) twórcy pierwszego „Słownika języka polskiego”.

W kolejnym rozdziale przedstawiono 70-letnie dzieje szkoły.

Następnie przypomniano sylwetki dyrektorów III Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejny rozdział poświęcono nauczycielom, dzięki zamieszczonym wspomnieniom i wywiadom z nimi.

Następnie doceniono pozostałych pracowników szkoły.

Na kolejny rozdział składają się wspomnienia absolwentów Liceum.

Opisano również życie codzienne szkoły – otrzęsiny, studniówki, bale maturalne.

Przypomniano osiągniecia artystyczne szkoły, sukcesy w nauce języka niemieckiego, organizowane wymiany międzynarodowe uczniów, sukcesy w dziedzinie nauczania historii, osiągniecia sportowe uczniów, ożywioną działalność harcerską, organizowane wcześniej jubileusze.

Wiele miejsca poświecono przedstawieniu działań charytatywnych w jakie włącza się szkoła, nauczyciele i uczniowie.

Osobny rozdział przypomniał zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkoły w działalność NSZZ Solidarność w okresie Sierpnia 1980 roku i później w stanie wojennym.

Księgę jubileuszowa uzupełnia aneks – wykaz nauczycieli dawnych i obecnych.

Całość ilustrują i ubarwiają liczne fotografie, utrwalające życie szkolne i osiągnięcia III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu.