12 listopada 2020

Radosław Bugowski – Miasto w ruchu : studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939

 

Radosław Bugowski

Miasto w ruchu

Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/T-203

Radosław Bugowski jest doktorem nauk humanistycznych, wykładowcą akademickim i specjalistą w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Jest autorem szeregu publikacji na temat przedsiębiorczości i analizy karier toruńskich przedsiębiorców z początku XX wieku.

Prowadzi badania naukowe dotyczące historii społecznej i gospodarczej XIX i XX wieku, procesów modernizacji oraz historii myśli ekonomicznej.

Rozprawa „Miasto w ruchu” poświęcona jest rewolucji komunikacyjnej jaka dokonała się na przełomie XIX i XX w.

Wraz z pojawieniem się elektryczności i silnika spalinowego doszło do rozwoju nowych środków komunikacji.

Powozy konne zostały zastąpione przez pojazdy mechaniczne.

Pojawiły się rowery, motocykle, samochody, tramwaje konne i elektryczne, dorożki samochodowe, konne omnibusy, autobusy, statki parowe.

Co więcej pojawiła się komunikacja zbiorowa.

Autor omówił ten proces i zbadał jaka część mieszkańców Torunia zaczęła korzystać z nowoczesnych środków transportu w latach 1891-1939.

Rok 1891 związany jest z powstaniem w Toruniu pierwszej (jeszcze konnej) linii tramwajowej w mieście.

Z książki dowiemy się jak zmieniały się sposoby podróżowania torunian, jak wielki był ruch uliczny i jego natężenie w różnych częściach miasta, a nawet jak kształtowały się przepisy drogowe.

Monografia dzieli się na cztery rozdziały.

Rozdział I – Uwarunkowania przestrzenno-ekonomiczne rozwoju komunikacji wewnętrznej Torunia od połowy XIX w. do 1939 r.

Rozdział II – Przemieszczanie się w obrębie miasta środkami komunikacji indywidualnej

Rozdział III – Rozwój komunikacji zbiorowej

Rozdział IV – Przemiany przestrzeni komunikacyjnej

W podsumowaniu autor przedstawił charakterystykę zmian w strukturze komunikacyjnej miasta.