17 listopada 2020

Stare i nowe dziedzictwo Torunia

 

Stare i nowe dziedzictwo Torunia 

redakcja naukowa: Juliusz Raczkowski

Wydawca: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń 2013

Sygnatura SIRr VIII/T-202

Jest to pierwszy tom cyklu „Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu”.

Zamieszczone w tomie artykuły są pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 października 2012 roku na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.

 1. Kazimierz Pospieszny – Kościół zamkowy w Toruniu – próba rekonstrukcji formy budowlanej i programu ikonograficznego
 2. Anna Błażejewska – Kościół św. Jakuba w Toruniu w kontekście dyskusji nad znaczeniem patronatu krzyżackiego dla jego budowy i architektonicznej formy
 3. Liliana Krantz-Domasłowska – Kościół św. Jakuba w Toruniu – co nowego?
 4. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska – Primum non nocere! O archeologicznych badaniach wokół toruńskiego kościoła św. Jakuba
 5. Anna Cicha – „Domy Zakonne zamykają się, maja ścisłą klauzurę (…), aby siostry (…) przyzwoitość zakonna jak najprzykładniej zachowywał” – tzw. łącznik nowożytny miedzy klasztorem a kościołem św. Jakuba Apostoła w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 6. Izabella Brzostowska – Przyczynki do dziejów budowlanych oraz wystroju malarskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu
 7. Katarzyna Daniel – XV-wieczny warsztat rzemieślniczy i artystyczny budowniczych kościoła Świętojańskiego w Toruniu
 8. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska – Gotyckie rzeźby z kościoła w Świerczynkach. Przyczynek do badań nad średniowiecznym dziedzictwem Torunia
 9. Jan Tajchman – Toruńskie elewacje w typie tzw. Domu Kopernika
 10. Ewelina Nawrocka – Kamienica przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu. Analiza zabytkoznawcza budynku
 11. Anna Bystroń-Kwiatkowska – Malarski wystrój wnętrza kamienicy przy Rynku Staromiejskim 20 w Toruniu
 12. Zbigniew Nawrocki – Kilka nie od razu rozpoznanych elementów wyposażenia kamienic toruńskich
 13. Joanna Kucharzewska – Pałac Fengerów przy ul. Mostowej w Toruniu w świetle nowych badań zabytkoznawczo-konserwatorskich
 14. Małgorzata Wawrzak – Treści polityczne zawarte w dekoracjach fundacji burmistrza Henryka Strobanda. Przyczynek do ikonosfery nowożytnego Torunia
 15. Franciszek Skibiński – Rzeźba kamienna w Toruniu ok. 1580-1650. Pomiędzy produkcją miejscowa a importem z czołowych ośrodków rzeźbiarskich Rzeczypospolitej
 16. Anna Mosingiewicz – Pomniki Bąkowskich w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – historia i fundacja
 17. Bartłomiej Łyczak – Funkcjonowanie cechowych warsztatów malarskich w osiemnastowiecznym Toruniu na przykładzie pracowni Daniela Ortmanna
 18. Katarzyna Krupska – Srebrne wota z toruńskiego kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w okresie nowożytnym
 19. Małgorzata Grupa – Ubiory mieszczan i szlachty z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP świadectwem kontaktów miedzy Wschodem a Zachodem