18 listopada 2020

Zdzisław Pawlak – Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

 

Zdzisław Pawlak

Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

Wydawca:  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego

Włocławek 2019

Sygnatura SIRr XXXI/127

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak jest wieloletnim wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powstało ono 450 lat temu w 1569 roku.

Jest jednym z trzech najstarszych seminariów duchownych w Polsce.

Seminarium włocławskie w 2001 roku weszło w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest ważnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie filozofii.

Książka ks. prof. Zdzisława Pawlaka ukazuje włocławskie środowisko filozoficzne  i jego wkład w rozwój współczesnej filozofii polskiej, a zwłaszcza neoscholastyki.

W publikacji szeroko przedstawiono sylwetki i myśl włocławskich wykładowców filozofii:

 • ks. rektor Idzi Benedykt Radziszewski
 • ks. Adam Jankowski
 • ks. prof. Antoni Szymański
 • ks. Stanisław Gruchalski
 • ks. Wiktor Filip Potempa
 • ks. prof. Józef Iwanicki
 • ks. Antoni Warmuz
 • ks. Władysław Giszter
 • ks. prof. Stanisław Mazierski
 • ks. Tadeusz Przybylski
 • bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski
 • bp. prof. dr Wiesław Meringa
 • ks. prof. Zdzisław Pawlak