Styczeń 2021

Next Page

Marek Weckwerth – Wschodnia Wielkopolska (Pałuki)

 

Marek Weckwerth

Wschodnia Wielkopolska (Pałuki)

Cz. 1-2

Wydawca: Gazeta Pomorska Media 

Bydgoszcz 2008

Sygnatura SIRr XIII/166-167

Przewodnik turystyczny po Pałukach opisuje największe atrakcje regionu:

– Kruszwica – Mysia Wieża

– Warzymowo – rozlewiska na szlaku Gopło-Warta

– Skulsk – słynąca cudami figura piety Matki Bożej Bolesnej

– Mogilno – klasztor benedyktynów założony jeszcze w XI wieku

– Strzelno – romańska Rotunda św. Prokopa

– Trzemeszno – barokowa bazylika z relikwiami św. Wojciecha

– Pakość – Kalwaria Pakoska

– Łabiszyn – Kościół św. Mikołaja

– Jabłonowskie Góry – morenowe wzniesienia liczące ponad 100 m

– Lubostroń – pałac rodu Skórzewskich

– Okolice Szczepanowa – bogate w lasy i jeziora

– Foluska Struga – przepływa przez długi ciąg rynnowych jezior – atrakcja dla kajakarzy

– Gąsawka – pozwala przepłynąć kajakiem przez Gąsawę, Biskupin, Wenecję i Żnin

– Wenecja – Muzeum Kolei Wąskotorowej

– Żnin – stolica Pałuk

– Szubin – kościoły sw. Marcina i św. Andrzeja Boboli

– Chobielin – XIX-wieczny młyn nad Starą Notecią

– Chełmiankami – najwyższe pagórki na Pałukach

– Grocholin – dwór obronny

– Kcynia – barokowy kościół i klasztor Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

– Wągrowiec – leży nad rzeką Wełną – drogą każdemu miłośnikowi kajakarstwa

Przewodnik jest bogato ilustrowany i opisuje jeszcze więcej atrakcji Pałuk

Kujawsko-pomorscy myśliwi wspominają – Opowieści z łowisk

 

Kujawsko-pomorscy myśliwi wspominają
Opowieści z łowisk 

Zbiór pod redakcją Janusza Brodzińskiego

Wydawca: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXIIc/28

Zbiór zawiera opowiadania współczesnych myśliwych o swoich łowieckich przygodach w borach i lasach województwa kujawsko-pomorskiego.

W zbiorze dominują opowiadania nieżyjącego już Jana Rogalskiego.

Jego opowiadania pełne są swoistego klimatu, dużej wrażliwości, sugestywnie kreślące krajobraz i atmosferę.

Wieńczy je opowiadanie małżonki pisarza Małgorzaty Rogalskiej.

Na uwagę zasługuje tez cykl opowiadań Tadeusza Stachowiaka.

Jego twórczość odznacza się humorem, lekkością stylu, obrazowością.

W zbiorze znalazło się również opowiadanie artysty plastyka Lecha Kasprzykowskiego, które zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez bydgoski okręg łowiecki.

Wśród innych autorów opowiadań należy wymienić następujących twórców:

 • Bogusław Chłąd
 • Sylwester Domek
 • Zygfryd Łobocki
 • Małgorzata Wenda
 • Aleksandra Grzyb
 • Agnieszka Cysewska

Stanisław Kunikowski – Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

 

Stanisław Kunikowski

Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega”

Włocławek 2001

Sygnatura SIRr XXIXa/48

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski był wieloletnim pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

W 1979 r. był w gronie członków założycieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którego w latach 2005-2007 był prezesem.

Prowadzi bogatą działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna i organizacyjną w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Jego badania naukowe dotyczą społecznego ruchu regionalnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społecznych organizacji naukowych i kulturalnych.

Interesuje się również historia kultury materialnej i zbiorów historycznych.

Ma duże zasługi w zakresie popularyzacja nauki i kultury we Włocławku oraz na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Za swoją pracę społeczną został w 1999 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są liczne publikacje autorstwa profesora Stanisława Kunikowskiego, żeby wymienić tylko najważniejsze:

 1. Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak ; [rys. Jan Stępień]. – Warszawa : [tCHu] 2009.
 2. Kultura, sztuka, nauka we Włocławku, na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2006.
 3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy Wschodnie. Cz. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 4. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega – Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2009.
 5. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2004.
 6. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2007.
 7. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : LEGA Oficyna Wydawnicza WTN 2006.
 8. Miary w Polsce : [katalog wystawy] / tekst Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1978.
 9. Muzeum Pożarnictwa we Włocławku : informator / [tekst Stanisław Kunikowski]. – Włocławek : Muzeum Pożarnictwa, 1978.
 10. Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 1999.
 11. Włocławek : widoki miasta do 1939 r. = views of the city until 1939 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; [tekst i wybór il. Tomasz Wąsik] ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega” 2000.
 12. Włocławek and the surrounding region : a pictorial guide / ed. by Stanisław Kunikowski ; Engl. transl. Magdalena Zapędowska ; Włocławek Scholarly Association. – Włocławek : Lega 2007.
 13. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2007.
 14. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2002.
 15. Włocławski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2004.
 16. Włocławski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2005.
 17. Włocławski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2005.
 18. Włocławski słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza 2006.
 19. Włocławski słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Lega Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2008.
 20. Włocławski słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 21. Z dziejów miar w Polsce : katalog miar ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : „Lega” 2001.
 22. Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega” 2001.

Monografia „Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998”  prezentuje charakterystyczne elementy z całokształtu tradycji życia kulturalnego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów.

Rozdział I – Rola i znaczenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w rozwoju społecznym, politycznym i kulturowym Polski

Rozdział II – Tradycje kulturalne Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej do 1939 roku

Rozdział III – Rozwój życia kulturalnego w latach 1945-1998

Rozdział IV – Społeczny ruch naukowy na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Rozdział V – Szkolnictwo wyższe

Rozdział VI – Działacze i twórcy kultury i nauki

Opracowanie przynosi wiele cennych informacji na temat rozwoju czytelnictwa, muzealnictwa, życia artystycznego, muzycznego i plastycznego oraz działalności stowarzyszeń kulturalnych.

Bardzo interesujące są rozważania na temat działalności stowarzyszeń naukowych i popularnonaukowych.

Przybliżono również tradycje naukowe i współczesność włocławskiego ośrodka teologicznego.

Opisano w końcu pierwszą uczelnie społeczną w regionie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

Monografia jest wyrazem wielkiej pracy, aktywności i osiągnięć włocławskiego środowiska kulturalnego i naukowego.