19 stycznia 2021

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”

 

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”
XXV lat ogrzewa muzyką i tańcem

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXIXa/50

Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy” powołane zostało przez Toruńskie Towarzystwo Kultury z inicjatywy Benedykta Leszczyńskiego 7 października 1991 roku.

Jego kierownikiem została Sabina Leszczyńska, która wcześniej kierowała zespołem „Młody Toruń”.

Miejscem lokalizacji Ogniska był prywatny dom rodziny Leszczyńskich przy ul. Storczykowej.

8 września Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy” przeniosło się do nowego obiektu przy Szosie Chełmińskiej.

W Ognisku prowadzi się edukacje muzyczną, artystyczne zajęcia grupowe oraz dzielność imprezową.

Jubileuszowa publikacja szczegółowo przedstawia działalność Ogniska.

Książkę wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna, artykuły z prasy oraz liczne dyplomy i wyróżnienia.