Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2021

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Dariusz Lewandowski - Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku

 

 

ks. Dariusz Lewandowski

Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku
Przewodnik

zdjęcia: Adam Bujak, Zbigniew Dobrosielski, Roman Skowroński, Jan Sieraczkiewicz

Wydawca: „EXPOL”

Włocławek 2009

Sygnatura SIRr XXXIV/191

Katedra Włocławska ma długą i piękną historię.

Biskupi Włocławscy stanowili elitę kulturalno-polityczną Polski.

W Katedrze Włocławskiej przyjął święcenia kapłańskie Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński.

Biskupstwo Kujawskie z siedzibą w Kruszwicy powstało na początku XI wieku.

Od XII wieku stolica biskupstwa był Włocławek.

Z Przewodnika dowiemy się o pierwszych katedrach stojących we Włocławku oraz o etapach budowy obecnej.

Budowę współczesnej katedry włocławskiej rozpoczęto w 1340 roku,

Konsekracja katedry nastąpiła w 1411 roku.

Ale budowę wież katedry zakończono dopiero w 1526 roku.

W przewodniku opisano również dalszą rozbudowę i upiększanie katedry.

Osobny rozdział poświęcono procesowi regotyzacji katedry, który miał miejsce w latach 1878-1893.

Dalej zostały opisane zmiany i zniszczenia w architekturze świątyni dokonane w XX wieku.

Osobne rozdziały przewodnika dotyczą zabytków sztuki malarskiej znajdujących się w katedrze, witraży, rzeźb, nagrobków, zabytków sztuki złotniczej, tkanin, dzwonów.

Do przewodnika dołączono spis biskupów kujawsko-pomorskich (do 1818 r.), kujawsko-kaliskich (1818-1925) i biskupów włocławskich (od 1925 r.).

Niebieski Kształt otwartej książki. Napis: Izabela Mazanowska - Mniszek miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku

 

Izabela Mazanowska
wstęp Tomasz Chinciński

Mniszek
Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku
Przewodnik

Wydawcy:
Muzeum Stutthof w Sztutowie
dla Oddziału – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie 

Wejherowo 2019

Sygnatura SIR VIb/8-81

Pomiędzy Grudziądzem a Świeciem w lesie obok miejscowościach Mniszek i Grupa Niemcy popełnili jedną z największych zbrodni w 1939 roku.

Od września do grudnia dokonano tu egzekucji kliku tysięcy osób.

Byli wśród nich Polacy i Żydzi. pochodzący z powiatu grudziądzkiego i świeckiego.

Wśród zamordowanych byli przedstawiciele polskiej elity: prawnicy, nauczyciele, duchowni, kupcy, ziemianie.

Szczególne miejsce wśród zamordowanych zajmują pacjenci Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu.

Sprawcami zbrodni byli Niemcy z Rzeszy – funkcjonariusze SS oraz miejscowi Niemcy pomorscy zorganizowani w oddziały Selbstschutzu.

Selbstschutz w praktyce odgrywał szczególnie aktywną rolę w eksterminacji Polaków z Pomorza.

Akcja była zaplanowana jeszcze przed wojną, kiedy to sporządzono listy proskrypcyjne.

W praktyce we wrześniu aresztowania Polaków przez ich miejscowych Niemców w wielu miejscowościach przybrały żywiołowy i oddolny charakter.

Egzekucje były dokonywane na terenie dawnej żwirowni koło Mniszka i Grupy.

W 1944 roku Niemcy rozkopali masowe groby i spalili ciała zamordowanych.

Stąd większość ofiar zbrodni pozostaje bezimienna.

Liczbę zamordowanych szacuje się na 10-12 tysięcy osób w Mniszku i dalsze 6,5 tysiąca w Grupie.

W przewodniku opisano „Mniszek miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku”.

Opisano miejsca pamięci poświęcone:

 • mieszkańcom Świecia i powiatu
 • pacjentom i personelowi Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu
 • mieszkańcom Bydgoszczy
 • mieszkańcom Grudziądza i powiatu
 • mieszkańcom Chełmna i Powiaty
 • jeńcom radzieckim, francuskim, angielskim
 • bestialsko pomordowanym dzieciom
 • żołnierzom polskim
 • nauczycielom
 • Żydom
 • księżom i misjonarzom

Osobny rozdział dotyczy miejsca pamięci w Grupie.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mateusz Kubicki, Piotr Pliszka - Szpęgawsk : miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku

 

Mateusz Kubicki, Piotr Pliszka

Szpęgawsk
Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku
Przewodnik

Wydawcy:
Muzeum Stutthof w Sztutowie.
dla Oddziału – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie 

Wejherowo 2019

Sygnatura SIRr VIb/8-80

Las Szpęgawski położony jest 7 km od Starogardu Gdańskiego.

W miejscu tym spoczywa 7000 ofiar masowych morderstw dokonanych na obywatelach polskich przez Niemców od września do grudnia 1939 roku.

Ofiarami były osoby związane z umacnianiem polskości na terenie Pomorza Gdańskiego – księżą, nauczyciele, właściciele przedsiębiorstw i dużych gospodarstw rolnych, członkowie organizacji patriotycznych, harcerze, urzędnicy.

Byli oni mordowani w ramach akcji „Unternehmen Tannenberg” i „Intelligenzaktion”.

Wielu z zamordowanych pochodziło z Kociewia z powiatów Starogard Gdański i Tczew.

Drugą grupę stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi, które również w ramach akcji T-4 były masowo zabijane.

Ofiarami byli miedzy innymi pacjenci szpitala psychiatrycznego w Kocborowie.

Egzekucje dotknęły również ludność żydowską.

Jesienią 1944 roku Niemcy postanowili zatrzeć ślady swojej zbrodni.

Mogiły z zastrzelonymi zostały otwarte, a ich ciała spalone.

Autorzy publikacji opisali dokładnie 39 masowych grobów.

Do publikacji dołączono również wybrane biogramy ofiar zbrodni.

Do góry

Skip to content