Jesteś tutaj:

Dzień: 4 stycznia 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku

 

Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku

 materiały zgromadził i opracował ks. Jan Andrzej Radaszewski

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Koneck 2006

Sygnatura SIRr XXXIV/192

Książka „Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku” jest niezwykle wartościową monografią, podającą nieznane dotąd informacje o dziejach parafii.

Na wstępie autor przedstawił zarys historyczno-geograficzny Kujaw, w tym etymologie nazwy , granice, ziemie, krajobraz oraz mapy Kujaw.

Wile miejsca poświęcono dziejom wsi i parafii Koneck, których początki datują się jeszcze przed 1325 rokiem.

Przez stulecia budowano kolejne kościoły na miejsce tych, które ulegały zniszczeniu w wyniku pożarów.

Historia obecnej murowanej świątyni sięga roku 1902, kiedy to zakończono jej budowę.

Kościół konsekrowano 26 sierpnia 1909 roku.

W opracowaniu opisano wystrój świątyni, który zilustrowano wieloma kolorowymi fotografiami.

Przedstawiono również sylwetki kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy pochodzą z parafii.

Bardzo ciekawym fragmentem książki jest ten poświęcony przydrożnym krzyżom, kaplicom i figurom znajdującym się na terenie parafii.

Każdy z 14 obiektów został szczegółowo opisany.

W książce wyliczono wizytacje kanoniczne Biskupów Włocławskich parafii Koneck, misje w parafii Koneck, proboszczów parafii XX i XXI wieku.

Osobny rozdział poświęcono św. Prokopowi Męczennikowi – żył około 290 roku.

Monografię parafii kończy opis trzech cmentarzy:
– grzebalnego cmentarza parafialnego
– cmentarza cholerycznego
– cmentarza poewangelickiego w Kamieńcu

Do góry

Skip to content