Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Osobisty fotoprzewodnik po Grudziądzu

 

Osobisty fotoprzewodnik po Grudziądzu 

narracja o projekcie Małgorzata Ambrosius-Okońska
narracja historyczna Tadeusz Rauchfleisz
narracja fotograficzna, wybór prac i okładka Joanna Zasada

Wydawca: Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Grudziądz 2020

Sygnatura SIRr VIII/Gr-64

Książka „Osobisty fotoprzewodnik po Grudziądzu” to efekt projektu Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Projekt polegał na połączeniu działań wirtualnych z działaniami w realnym środowisku oraz na połączeniu wiedzy z dziedziny fotografii z wiedzą o historii Grudziądza.

Książka zawiera krótkie opisy atrakcyjnych miejsc w Grudziądzu oraz wskazówki jak miejsca te sfotografować, właściwie wyeksponować, jakich użyć ustawień aparatu fotograficznego.

W książce znalazły się fotografie następujących miejsc:

 • Góra Zamkowa
 • Brama Wodna
 • Kościół pw. św. Franciszka Ksawerego
 • Ulica Spichrzowa
 • Ratusz
 • Muzeum
 • Rynek Starego Miasta
 • Panorama Grudziądza
 • urokliwe zakątki Grudziądza wybrane przez uczestników projektu.

Książka to nie tylko album plenerowych zdjęć.

To również zbiór ciekawostek o Grudziądzu.

To także szereg fachowych wskazówek warsztatowych dla początkujących miłośników fotografii.

Wśród kilkudziesięciu uczestników projektu znaleźli się fotografowie amatorzy począwszy od uczniów szkół podstawowych na seniorach kończąc.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Wacław Dokurno, Maria Gessek - Kościół na Ziemi Chełmińskiej

 

ks. Wacław Dokurno
Maria Gessek

Kościół na Ziemi Chełmińskiej
w roku jubileuszu 750-lecia diecezji chełmińskiej

Toruń 1993

Sygnatura SIRr XXXIV/196

Książka „Kościół na Ziemi Chełmińskiej” jest owocem 10 lat doświadczeń zbieranych podczas prowadzenia rekolekcji oazowych w Toruniu.

Ruch oazowy, czyli Ruch Światło-Życie przewiduje codzienną pielgrzymkę do innego kościoła w czasie rekolekcji.

W ciągu 15 dni oazy uczestnicy rekolekcji pielgrzymowali do następujących świątyń:

 • dzień 1 – katedra św. Janów w Toruniu
 • dzień 2 – kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
 • dzień 3 – kościół pofranciszkański NMP
 • dzień 4 – katedra św. Wojciecha w Gnieźnie
 • dzień 6 – sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Chełmnie
 • dzień 7 – kościół św. Jakuba
 • dzień 8 – proprotestancki kościół w Górsku
 • dzień 9 – droga krzyżowa z Fortu VII na Barbarkę
 • dzień 10 – barokowy kościół św. Piotra i Pawła
 • dzień 11 – poprotestancki kościół Świętego Ducha
 • dzień 14 – neogotycki kościół M. B. Zwycięskiej

Równolegle w programie rekolekcji każdego dnia był czas na modlitwę różańcową przy wizerunku Najświętszej Marii Panny.

Programowi rekolekcji odpowiada również układ książki.

Zamieszczone w niej materiały pomocnicze podzielono na 15 dni.

Są to teksty historyczne – z zakresu historii Kościoła, Polski i historii sztuki.

Ich osią tematyczną jest odwiedzana w danym dniu świątynia.

Całość poprzedza krótki zarys historii kościoła na ziemi chełmińskiej.

Czytelników powinny zainteresować następujące zagadnienia opisane w książce:

 • dzieje Torunia
 • kościół św. Jana w Toruniu
 • ruch monatystyczny św. Benedykta – jego początki i pierwsze klasztory benedyktyńskie w Polsce
 • początki chrześcijaństwa w Polsce X-XI w.
 • ruch kanonicki i kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
 • symbolika kościoła romańskiego
 • prehistoria diecezji chełmińskiej
 • ikonografia Zwiastowania
 • ikonografia Bożego Narodzenia
 • ikonografia zaśnięcia NMP
 • kult obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy – patronki diecezji chełmińskiej (toruńskiej)
 • zakony żebracze
 • symbolika kościoła gotyckiego
 • kościół pofranciszkański NMP w Toruniu
 • bł. Jan Łobdowczyk (?-ok. 1264)
 • sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie
 • Drzwi Gnieźnieńskie
 • Ostrów Lednicki
 • rzeźba romańska w strzelnie
 • św. Wawrzyniec – patron diecezji chełmińskiej
 • początki diecezji chełmińskiej
 • bł. Chrystian – pierwszy biskup Prus
 • Henryk – Heindenreich  – pierwszy biskup chełmiński
 • bł. Juta – pustelnica z Chełmży
 • Magdalena Mortęska – reformatorka chełmińska
 • dawny kościół i klasztor cysterek w Chełmnie
 • Pieta Chełmińska
 • kościół św. Jakuba w Toruniu
 • ikonografia Krzyża
 • duchowość pasyjna XIII i XIV w.
 • Drzewo Życia
 • obraz pasyjny
 • Chrystus Bolesny
 • kult maryjny w Polsce
 • obraz Matki Boskiej Śnieżnej
 • feretron różańcowy
 • rozpad jedności Europy
 • reformacja w Toruniu i diecezji chełmińskiej
 • bp Piotr Kostka – kontrreformacja
 • malarstwo protestanckie
 • Droga Krzyżowa
 • ks. S.W. Frelichowski więzień Fortu VII w Toruniu
 • kult św. Barbary
 • sztuka w Polsce po soborze trydenckim
 • ikonografia Niepokalanego Poczęcia
 • kościół Św. Ducha
 • historyzm wieku XIX
 • kościół w Toruniu w XIX w.
 • wspólnota prawosławna w Toruniu
 • sztuka sakralna a życie duchowe
 • sztuka sakralna XX w.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ochrona przyrody Borów Tucholskich : I Konferencja Naukowa

 

Ochrona przyrody Borów Tucholskich
I Konferencja Naukowa
materiały pokonferencyjne

Wydawcy:
Zakład Taksonomii i Geografii Roślin UMK Toruń
Międzywydziałowy Zakład Ochrony Środowiska ATR Bydgoszcz
Bydgoskie Towarzystwo Ekologiczne

Toruń – Bydgoszcz 1988

Sygnatura SIRr X/54

I Konferencja Naukowa poświęcona ochronie przyrody Borów Tucholskich odbyła się w 1988 roku.

Nieprzeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe Borów Tucholskich sprawiły, ze zaczęto na poważnie myśleć nad koniecznością podjęcia odpowiednich środków dla ochrony ich unikalnych wartości.

Na konferencji podsumowano dotychczasowe badania prowadzone na terenie Borów Tucholskich przez liczne ośrodki naukowe w całym kraju.

W konferencji brało udział przeszło 50 osób z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, Przymuszewa, Tucholi, Gorzowa Wielkopolskiego, Rytla, Chojnic, Świecia, Łodzi i Czerska.

Wygłoszono 26 referatów:

 1. Marian Boiński – ochrona przyrody Borów Tucholskich – dotychczasowe osiągniecia, rozczarowania, oczekiwania
 2. Grażyna Miotk-Szpiganowicz – Historia roślinności Borów Tucholskich
 3. Leszek Andrzej Błędzki, Andrzej Kentzer – Hydrobiologiczna charakterystyka wybranych jezior Borów Tucholskich
 4. Jacek Cieściński – Analiza naturalnej podatności na degradację jezior Borów Tucholskich na tle krótkiej charakterystyki źródeł zanieczyszczeń
 5. Marian Rejewski – Roślinność wodna Borów Tucholskich
 6. Ludwik Samosiej – Kierunki przemian struktury przestrzennej roślinności wodnej i szuwarowej pod wpływem antropopresji n a przykładzie jezior Borów Tucholskich i Kujaw Południowych
 7. Stanisław Borsuk – Propozycja systemu metod oceny i analizy jakości wód stojących
 8. Jerzy Przybysz – Ptaki Borów Tucholskich
 9. Andrzej Przystalski, Krzysztof Wołk – Ssaki Borów Tucholskich – stan wiedzy
 10. Henryk Andrzejewski, Andrzej Przystalski – Stan badań herpetofauny Borów Tucholskich
 11. Mirosława Ceynowa Giełdon – Elementy flory naczyniowej obszaru Borów Tucholskich
 12. Marian Boiński, Urszula Boińska – Torfowiska regionu Borów Tucholskich, zagrożenia i potrzeba ich ochrony
 13. Marian Boiński – Charakterystyka szaty leśnej Borów Tucholskich
 14. Jan Podmaski – Ważniejsze zagrożenia środowiska leśnego OZLP Toruń
 15. Adam Barcikowski – Straty w globalnej produkcji pierwotnej ekosystemów leśnych, wywołane zabiegami gospodarczymi
 16. Andrzej Nienartowicz – Bilans energetyczny obrębu Laska
 17. Jacek Cieściński – Badania limno-fizyczne strefy litoralowej jeziora Piaseczno
 18. Stanisław Borsuk – Ekologiczno-geochemiczny system przemian jakości wód jezior
 19. Jerzy Ciechalski – Znaczenie naukowej fotografii dokumentalnej w pracach dotyczących projektowania i inwentaryzacji rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego
 20. Ludwik Lipnicki – Wymagające ochrony stanowiska porostów na terenie Borów Tucholskich
 21. Jerzy Przybysz – O potrzebie ochrony rezerwatowej jeziora Udzierz
 22. Antoni Zwoliński – Utworzenie Chojnickiego Parku Krajobrazowego zawieszone w próżni
 23. Bydgoski Klub Wędkarski „Potok” – Memoriał w sprawie utworzenia Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 24. Bydgoski Klub Wędkarski „Potok” – Memoriał w sprawie ochrony małych cieków wodnych
 25. Marian Boiński – Kompleksowa ochrona przyrody regionu Borów Tucholskich
 26. Marian Boiński – program wycieczek geobotanicznych w Bory Tucholskie 

8 lat później w 1996 roku utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Do góry

Skip to content