Jesteś tutaj:

Dzień: 2 maja 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ewa Bokiniec Rogowo Stanowisko 23 Osada kultury wielbarskiej

 

 

Ewa Bokiniec
Rogowo : gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, Stanowisko 23, Osada kultury wielbarskiej.
T. 1, Katalog: Odcinki A, B, E

Wydawcy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe w Toruniu
Toruń 2016
Sygnatura SIRr VIb/2-34t.1

Ewa Bokiniec
Rogowo : gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, Stanowisko 23, Osada kultury wielbarskiej.
T. 2, Katalog: Odcinki C, D 

Wydawcy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Muzeum Okręgowe w Toruniu
Toruń 2016
Sygnatura SIRr VIb/2-34t.2

pod redakcją Ewy Bokiniec
Rogowo : gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, Stanowisko 23, Osada kultury wielbarskiej.
T. 3, Analiza źródeł ruchomych 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2019
Sygnatura SIRr VIb/2-34t.3

Trzytomowa monografia została przygotowana w ramach serii prezentującej „Pozostałości z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zespół do Badań Autostrady A-1 powołany przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził badania ratownicze poprzedzające budowę autostrady, w trakcie których pozyskano materiał osadniczy kultury wielbarskiej.

Tom 1 i 2 zawierają katalog materiałów z osady.

Tom 3 zawiera analizę tych materiałów i opracowania specjalistyczne.

Planowany jest tom 4 poświęcony cmentarzysku.

Stanowisko 23 położone jest 1, 5 km od Rogowa.

Odkryto je w 1984 r.

W 1996 roku przeprowadzono badania sondażowe poprzedzające budowę autostrady.

Odkryto rozległy kompleks osadniczy kultury wielbarskiej składający się z osady i cmentarzyska.

Prace wykopaliskowe na stanowisku prowadzono w ciągu trzech sezonów w 1999, 2000 i 2004 roku.

Do góry

Skip to content