Jesteś tutaj:

Dzień: 10 maja 2022

Kontur województwa kujawsko-pomorskiego. Napis: Ludowa prasa cyfrowa

 

Ludow@ prasa cyfrowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu otrzymała dofinasowanie na realizację zdania pn. Ludow@ prasa cyfrowa.

Dofinasowanie zostało uzyskane w ramach programu KULTURA CYFORWA 2022 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotem zadania pn. Ludow@ prasa cyfrowa jest digitalizacja zasobów gazet: „Tygodnika Narodowego” i „Gazety Narodowej” – prasy regionalnej z okresu międzywojennego.

„Gazeta Narodowa”, początkowo ukazywała się pt. „Tygodnik Narodowy”, była założona i wydawana w Toruniu, jako częściowa mutacja regionalnej gazety noszącej tytuł „Słowo Pomorskie”.

„Tygodnik Narodowy” to tygodniowy periodyk, który zaczął się ukazywać od maja 1923 roku. Po wydaniu zaledwie kilku numerów, pismo zaczął się ukazywać najpierw dwa, później trzy razy w tygodniu pod zmienionym tytułem – „Gazeta Narodowa”.

„Gazeta Narodowa” to ludowa wersja „Słowa Pomorskiego”. Gazeta była wydawana w dwudziestoleciu międzywojennym dla ludności zamieszkującej głównie tereny wiejskie na Pomorzu.

Widok pierwszej strony czasopisma" Tygodnik Narodowy". U góry winieta. Napis : Tygodnik Narodowy. Podtytuł Pismo Chrześcijańskie dla wszystkich. iżej Adres redakcji Toruń św. Katarzyny 4. Niżej nr czasopisma: Nr 5 Toruń niedziela dnia 17 czerwca 1923Szpalta podzielona na cztery kolumny. Widać tytuły artykułów "Naprawa skarbu" i "Nasza polityka zagraniczna"

Pierwsza strona czasopisma "Gazeta Narodowa" U góry winieta. Duży napis: Gazeta Narodowa. Podtytuł Pismo chrześcijańsko-narodowe dla wszystkich. Nizej adres redakcji: Toruń św. Katarzyny 4. Niżej numer gazety: Nr 28, Toruń, środa dnia 12 września 1923. Szpalta podzielona na cztery kolumny. Widac tytuły artykułów "Sokolstwo Polskie" i Uroczystości Sokolstwa w Toruniu. Z prawej strony tytuł rubryki : Wiadomości Polityczne.3

 

Nakładcą i wydawcą pism była Drukarnia Toruńska T.A., zaś zespół redakcyjny był niemalże ten sam, co w przypadku „Słowa Pomorskiego”. Gazety ukazywały się w niewielkiej objętości (najczęściej 4 strony, tygodnik 8 stron).

„Gazeta Narodowa” przestała się ukazywać w 1927 roku.

Oba wydawnictwa wyróżniają się zasadniczo na tle wydawanych w tym samym czasie innych tytułów prasowych na tym terenie, głównie dlatego, że były skierowane dla ludności wiejskiej. Zasadniczym zadaniem „Tygodnika” i „Gazety Narodowej” było osiągnięcie wiejskiego rynku czytelniczego. Pisma były poświęcone sprawom wsi polskiej. Ponadto gazety poruszały też w szerszym zakresie problematykę religii.

Zasób gazet zostanie udostępniony w cyfrowej formie za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (https://kpbc.umk.pl/dlibra).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Orzeł i napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Wojeództwa Kujawsko-Pomorskiego. Napis Kujawu i Pomorze. Herb Województwa czyli czerwony orzeł i czarny gryf. Napis Województwo Kujawsko-Pomorskie. Napis: Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do góry

Skip to content