Jesteś tutaj:

Dzień: 12 maja 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Katarzyna Tomkowiak - Niepodległa - Patroni ulic, skwerów, placów i rond w Toruniu

 

Katarzyna Tomkowiak

Niepodległa
Patroni ulic, skwerów, placów i rond w Toruniu

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2020

Sygnatura SIRr VIII/T-210

Dr Katarzyna Tomkowiak od ponad trzydziestu lat pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Jest absolwentka Wydziału Nauk Historycznych (kierunek historia0 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ukończyła również Podyplomowe Studium Historii w zakresie polityki regionalnej na tym samym Wydziale.

W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy  „Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu (1923-1939)”.

Jest wybitnym specjalistą w zakresie dziejów i osób związanych z Książnicą Miejską w Toruniu oraz z innymi bibliotekami działającymi w Toruniu i w Podgórzu w okresie międzywojennym.

Od lat prowadzi badania nad przechowywaną w Książnicy unikatowa kolekcją prasy pomorskiej z okresu II Rzeczypospolitej.

Publikuje w „Folia Toruniensia”, „Roczniku Toruńskim” i „Toruńskich Studiach Bibliologicznych”

Jest członkiem prezydium Towarzystwa Miłośników Torunia.

Bibliografia jej publikacji liczy 56 pozycji.

Szczególnie godna polecenia jest rozprawa „Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939” – pierwsze opracowanie dotyczące wszystkich bibliotek istniejących w Toruniu i Pogórzu w okresie międzywojennym.

Książka „Niepodległa – Patroni ulic, skwerów, placów i rond w Toruniu” powstała z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do odrodzonej Polski.

Opisano w niej proces polonizacji nazw ulic torunian jaki miał miejsce w 1920 roku.

Szczególne miejsce poświęcono patronom toruńskich ulic:

– Ulica Balonowa (I Batalion Balonowy)

– Ulica Juliana Fałata

– Ulica PCK (Polski Czerwony Krzyż)

– Ulica Gerarda Pająkowskiego

Opisano również bohaterów walki o Niepodległą z myślą o nazwaniu ich imieniem nowych toruńskich ulic:

– Ludwik Makowski (1883-1939, działacz niepodległościowy, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia)

– Leon Szymański (1892-1939, bajończyk i hallerczyk)

Do góry

Skip to content