Jesteś tutaj:

Dzień: 23 maja 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ochrona przyrody Borów Tucholskich : I Konferencja Naukowa

 

Ochrona przyrody Borów Tucholskich
I Konferencja Naukowa
materiały pokonferencyjne

Wydawcy:
Zakład Taksonomii i Geografii Roślin UMK Toruń
Międzywydziałowy Zakład Ochrony Środowiska ATR Bydgoszcz
Bydgoskie Towarzystwo Ekologiczne

Toruń – Bydgoszcz 1988

Sygnatura SIRr X/54

I Konferencja Naukowa poświęcona ochronie przyrody Borów Tucholskich odbyła się w 1988 roku.

Nieprzeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe Borów Tucholskich sprawiły, ze zaczęto na poważnie myśleć nad koniecznością podjęcia odpowiednich środków dla ochrony ich unikalnych wartości.

Na konferencji podsumowano dotychczasowe badania prowadzone na terenie Borów Tucholskich przez liczne ośrodki naukowe w całym kraju.

W konferencji brało udział przeszło 50 osób z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, Przymuszewa, Tucholi, Gorzowa Wielkopolskiego, Rytla, Chojnic, Świecia, Łodzi i Czerska.

Wygłoszono 26 referatów:

 1. Marian Boiński – ochrona przyrody Borów Tucholskich – dotychczasowe osiągniecia, rozczarowania, oczekiwania
 2. Grażyna Miotk-Szpiganowicz – Historia roślinności Borów Tucholskich
 3. Leszek Andrzej Błędzki, Andrzej Kentzer – Hydrobiologiczna charakterystyka wybranych jezior Borów Tucholskich
 4. Jacek Cieściński – Analiza naturalnej podatności na degradację jezior Borów Tucholskich na tle krótkiej charakterystyki źródeł zanieczyszczeń
 5. Marian Rejewski – Roślinność wodna Borów Tucholskich
 6. Ludwik Samosiej – Kierunki przemian struktury przestrzennej roślinności wodnej i szuwarowej pod wpływem antropopresji n a przykładzie jezior Borów Tucholskich i Kujaw Południowych
 7. Stanisław Borsuk – Propozycja systemu metod oceny i analizy jakości wód stojących
 8. Jerzy Przybysz – Ptaki Borów Tucholskich
 9. Andrzej Przystalski, Krzysztof Wołk – Ssaki Borów Tucholskich – stan wiedzy
 10. Henryk Andrzejewski, Andrzej Przystalski – Stan badań herpetofauny Borów Tucholskich
 11. Mirosława Ceynowa Giełdon – Elementy flory naczyniowej obszaru Borów Tucholskich
 12. Marian Boiński, Urszula Boińska – Torfowiska regionu Borów Tucholskich, zagrożenia i potrzeba ich ochrony
 13. Marian Boiński – Charakterystyka szaty leśnej Borów Tucholskich
 14. Jan Podmaski – Ważniejsze zagrożenia środowiska leśnego OZLP Toruń
 15. Adam Barcikowski – Straty w globalnej produkcji pierwotnej ekosystemów leśnych, wywołane zabiegami gospodarczymi
 16. Andrzej Nienartowicz – Bilans energetyczny obrębu Laska
 17. Jacek Cieściński – Badania limno-fizyczne strefy litoralowej jeziora Piaseczno
 18. Stanisław Borsuk – Ekologiczno-geochemiczny system przemian jakości wód jezior
 19. Jerzy Ciechalski – Znaczenie naukowej fotografii dokumentalnej w pracach dotyczących projektowania i inwentaryzacji rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego
 20. Ludwik Lipnicki – Wymagające ochrony stanowiska porostów na terenie Borów Tucholskich
 21. Jerzy Przybysz – O potrzebie ochrony rezerwatowej jeziora Udzierz
 22. Antoni Zwoliński – Utworzenie Chojnickiego Parku Krajobrazowego zawieszone w próżni
 23. Bydgoski Klub Wędkarski „Potok” – Memoriał w sprawie utworzenia Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 24. Bydgoski Klub Wędkarski „Potok” – Memoriał w sprawie ochrony małych cieków wodnych
 25. Marian Boiński – Kompleksowa ochrona przyrody regionu Borów Tucholskich
 26. Marian Boiński – program wycieczek geobotanicznych w Bory Tucholskie 

8 lat później w 1996 roku utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Do góry

Skip to content