Jesteś tutaj:

Dzień: 3 czerwca 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy : informator przyrodniczo-turystyczny

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Informator przyrodniczo-turystyczny 

autorzy: Wiesław Cyzman, Andrzej Drozdowski, Anna Gołębiewska, Anna Klimkowska, Witold Lenart, Witold Kwapiński, Andrzej Przystalski, Lesław Urbankiewicz, Tomasz Załuski

zespół redakcyjny wznowienia: Anna Gołębiewska, Witold Kwapiński, Lesław Urbankiewicz]

Wydanie V poprawione

Wydawcy: Polskie Wydawnictwa Reklamowe
na zlecenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Toruń-Kowal 2018

Sygnatura SIRr XIII/181

Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy powstał w 1979 roku.

Jego powierzchnia wynosi blisko 39 tys. ha.

Formy krajobrazu zostały wymodelowane przez lądolód. Można tu znaleźć liczne skarpy, kemy, ozy, wydmy, zagłębienia bezodpływowe, wzgórza morenowe, wały wydmowe.

Właśnie wydmy pokryte lasami sosnowymi i mieszanymi są charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu.

Występują tu aż 43 jeziora. Największe Jezioro Rakutowskie liczy 180 ha powierzchni wody i 234 ha powierzchni trzcinowisk i łąk.

Lasy zajmują ponad 62% powierzchni parku krajobrazowego.

Na terenie parku reintrodukowano takie gatunki zwierząt jak bóbr, daniel, sokół, ryś.

W informatorze przedstawiono:

  • zasady prawne funkcjonowania GWPK
  • środowisko geograficzne
  • charakterystykę jezior
  • szatę roślinną
  • faunę kręgowców
  • walory historyczne i kulturowe
  • turystykę
  • ochronę przyrody.

Informator jest bogato ilustrowany.

Zawiera również mapkę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Do góry

Skip to content