Jesteś tutaj:

Dzień: 6 czerwca 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

 

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich 1569

wydali i opracowali: Zbigniew Górski, Andrzej Mietz

Seria: Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego, t. 4 suplement

Wydawcy:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Towarzystwo Historyczne Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Bydgoszcz – Wierzbinek  2014

Sygnatura SIRr VIa/54

Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich w 1569 roku była efektem szerszego programu szlacheckiego za panowania Zygmunta Augusta, a mianowicie doprowadzenia do kontroli stanu majątkowego i dochodowości królewszczyzn Rzeczypospolitej.

Lustracja z 1569 roku była kolejną już po wcześniejszej lustracji z 1565 r.

Lustrację przeprowadziła trzy osobowa komisja.

Równolegle odbywała się lustracja królewszczyzn w całym kraju.

Efektem ogólnokrajowej lustracji był szczegółowy rejestr wszystkich zobowiązań pieniężnych dzierżawców królewszczyzn w całej Koronie.

Dochody te należało odprowadzać do skarbu w Rawie.

Podstawą wydania drukiem jest rękopis tekstu lustracji, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum Skarbu Koronnego.

W wydaniu drukowanym zachowano wszelkie bogate formy ówczesnego języka, zwłaszcza w zakresie słownictwa i gramatyki.

Do góry

Skip to content