Jesteś tutaj:

Dzień: 9 czerwca 2022

Niebieski kontur otwartej książki. Napis: Stefan Rafiński - Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.

 

Stefan Rafiński

Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.

Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Chełmno 2020

Sygnatura SIRr IIIA/135

Stefan Rafiński jest zasłużonym chełmińskim biografem, historykiem i regionalistą.

Jest ona autorem wielu książek i artykułów naukowych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są jego następujące publikacje:

 • Bonifacy Łazarewicz / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne 1978.
 • Chełmiński słownik biograficzny. T. 2 / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2015.
 • Chełmiński słownik biograficzny / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2006.
 • Dr Jan Sujkowski, lekarz i działacz narodowy na Pomorzu / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1976.
 • Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w. / Stefan Rafiński. – Chełmno : Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej 2020.
 • Mieczysław Łyskowski / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1978.
 • Nauczanie języka polskiego w gimnazjum chełmińskim w latach 1840-1849 / Stefan Rafiński. – Toruń : UMK 1971.
 • Nieznane przyczynki do biografii prof. dr. med. Ludwika Rydygiera / Stefan Rafiński. – Warszawa : PWN, 1978.
 • Objazdowa działalność Teatru Miejskiego w Grudziądzu na Pomorzu w okresie międzywojennym / Stefan Rafiński ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1990.
 • Portret zapomnianego dziennikarza pomorskiego Jana Michała Rakowskiego / Stefan Rafiński. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1979.
 • Władysław Cieszyński, dziennikarz i działacz gdański / Stefan Rafiński. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1975.
 • Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie / Stefan Rafiński. – Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2001. 

Szczególnym zainteresowaniem Stefana Rafińskiego cieszyły się zawsze dzieje Gimnazjum w Chełmnie.

Wyrazem tego jest również „Mały słownik biograficzny uczniów Gimnazjum Chełmińskiego z XIX i pocz. XX w.”.

Jest to kontynuacja I i II tomu „Chełmińskiego słownika Biograficznego”, w którym znalazło się już wiele życiorysów zasłużonych adeptów Gimnazjum Chełmińskiego.

Gimnazjum powstało w 1837 roku i było w okresie zaboru pruskiego jedną z najważniejszych szkół średnich na Pomorzu.

Dzięki staraniom Polaków w latach 40-tych XIX w. w gimnazjum wprowadzono do nauczania język polski.

W Słowniku zaprezentowano biogramy 51 uczniów Gimnazjum Chełmińskiego.

Wielu z nich buło członkami tajnych polskich organizacji filomackich i filareckich.

Do góry

Skip to content