Jesteś tutaj:

Dzień: 10 czerwca 2022

 

Przywilej lokacyjny miasta Bydgoszczy – 19 kwietnia 1346 

wydał Ryszard Kabaciński

Staraniem Komitetu Obchodów 650-lecia Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz 1996

Sygnatura SIRr VIII/B-68

13 kwietnia 1346 roku król Kazimierz Wielki wydał w Brześciu Kujawskim przywilej lokacyjny dla miasta Bydgoszczy.

Przywilej był spisany w języku łacińskim.

Za podstawę wydawniczą obecnej edycji przywileju przyjęto odpis zamieszczony w Księdze Przywilejów Miasta Bydgoszczy, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy pod sygnaturą nr 1.

Obecna edycja zawiera tekst przywileju w języku polskim i łacińskim.

Tekst został również opatrzony przypisami.

Do góry

Skip to content