Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Stanisław Poręba - Z dziejów grudziądzkich kalendarzy 1890-1999

 

Stanisław Poręba

Z dziejów grudziądzkich kalendarzy 1890-1999

Wydawca: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Grudziądz 1999

Sygnatura SIRr VIII/Gr-70

Wydawcą publikacji jest Koło Miłośników Dziejów Grudziądza.

Zajmuje się ono odkrywaniem i popularyzacją historii Grudziądza.

Zostało założone 24 września 1986 r.

Obecnie liczy około 150 osób.

Spotkania odbywają się w klubie „CENTRUM” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Członkowie KMDG popularyzują dzieje Grudziądza i regionu, zamieszczając artykuły w prasie codziennej, „Roczniku Grudziądzkim” i „Kalendarzu Grudziądzkim”. Organizują odczyty, spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, czwartki kulturalne.

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza prowadzi bardzo bogata działalność wydawniczą pod nazwą „Bibliotekę KMDG”.

Przez wiele lat aktywnym działaczem koła i autorem jego kilkudziesięciu publikacji, był Stanisław Poręba.

Stanisław Poręba (1934-2010) był znanym grudziądzkim historykiem regionalistą i działaczem kultury.

Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Publikacja „Z dziejów grudziądzkich kalendarzy 1890-1999” poświęcona jest fragmentowi dziejów Grudziądza, związanych z czasami gdy miasto było bardzo ważnym ośrodkiem wydawniczym na terenie  zaboru pruskiego.

Szczególne miejsce wśród wydawanych druków zajmowały bardzo popularne wówczas kalendarze w formie książkowej.

Były one sprzedawane Polakom na terenie Pomorza Nadwiślańskiego, Warmii, Mazur, Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Śląska, Brandenburgii, Saksonii, Nadrenii i Westfalii.

Wśród grudziądzkich kalendarzy ważne miejsce zajmował „Grudziądzki Kalendarz Maryański”, który był wydawany przez Wiktora Kulerskiego właściciela „Gazety Grudziądzkiej”.

Obecnie tradycję kontynuuje „Kalendarz Grudziądzki” wydawany przez Grudziądzkie Towarzystwo Kultury.

Publikację Stanisław Poręby kończy wykaz ważniejszych grudziądzkich kalendarzy.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Oni tworzyli historię - Aleksandrowski słownik biograficzny - Tom 2

 

Oni tworzyli historię
Aleksandrowski Słownik Biograficzny

pod. red. Tomasza Krzemińskiego

Tom 2

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Aleksandrów Kujawski 2021

Sygnatura SIRr IIIA/115t.2

100-lecie nadania praw miejskich (1916) Aleksandrów Kujawski upamiętnił wydaniem pierwszego tomu „Aleksandrowskiego Słownika Biograficznego”.

Polecaliśmy go już na naszym blogu:

http://informatorium.ksiaznica.torun.pl/oni-tworzyli-historie-aleksandrowski-slownik-biograficzny

Obeżnie ukazał się już drugi tom słownika.

Wspomina się w nim ludzi, dzięki którym Aleksandrów Kujawski na przestrzeni dziesięcioleci był miejscem ciekawych przemian społecznych i kulturowych.

Bohaterowie słownika byli świadkami historii i uczestnikami dokonujących się zmian cywilizacyjnych.

Słownik obejmuje 24 biogramy osób pochodzących z Aleksandrowa lub związanych z miejscowością.

Biogramy zostały przygotowane przez następujących autorów: Andrzej Cieśla, Ewelina Fuminkowska, Tomasz Krzemiński, Przemysław Nowicki, Zbigniew Sołtysiński.

Lista upamiętnionych postaci obejmuje następujące nazwiska:

 1. Aleksander Ast
 2. Marek Bezruczko
 3. Andrzej Cieśla
 4. Mieczysław Dombrowicz
 5. Halina Dudicz-Latoszewska
 6. Salomon (Samuel, Szlama) Ehrenreich 
 7. Daniel Fligelman
 8. Władysław Gwiazdowski
 9. Jerzy Kamiński
 10. Wacław Komarczewski
 11. Ludwik Stanisław Korotyński
 12. Michalina Maria Kowalczyk
 13. Jarosław Łuczyński
 14. Stefan Paczkowski
 15. Karol Palczyński
 16. Jerzy Petrykowski
 17. Andrzej Prusaczyk
 18. Piotr Sabok
 19. Marian Szafrański
 20. Stanisław Szerzeniewski
 21. Henryk Roman Wesołowski
 22. Emilian Wiszka
 23. Wojciech Stanisław Wrzesiński v
 24. Zdzisław Łazarz Żydowo 

Niebieski kształt otwartej ksiązki. Napis: Piotr Birecki, Marcin Seroczyński - Ku chwale Trójcy Świętej Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży

 

Piotr Birecki 
Marcin Seroczyński 

Ku chwale Trójcy Świętej
Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży 

Chełmża  2020

Sygnatura SIRr XXXIV/198

Polecamy państwu obejrzenie albumu poświęconego Katedrze pw. św. Trójcy w Chełmży.

Zdjęcia do albumu wykonał Marcin Seroczyński, tekst napisał Piotr Birecki.

W książce zamieszczono również fotografie z paralotni wykonane przez Łukasza Borkowskiego.

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK pracuje w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Specjalizuje się w sztuce Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku.

Fotograficzna opowieść o katedrze ułożona jest chronologicznie od jej początków w średniowieczu, przez  blask renesansu i  bogactwo baroku, po wiek XIX i XX i współczesność.

Zdjęcia prezentują architekturę katedry i jej wyposażenie z poszczególnych epok.

Na fotografiach widać najmniejsze detale, które zwykle trudno zaważyć i docenić.

Szczególnie wiele skarbów sztuki pochodzi z epoki baroku.

Możemy podziwiać między innymi detale ołtarza głównego, nastawy ołtarzowej, rzeźby, figury i płaskorzeźby, epitafia, ołtarze boczne i przyfilarowe, nawę główną i nawy boczne, ambony,  obrazy, portrety i malowidła, krzyże, chrzcielnice, herby.

Do góry

Skip to content