Jesteś tutaj:

Dzień: 4 sierpnia 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Stanisław Poręba - Ignacy Żniński (1868 - 1931) : zarys życia i działalności

 

Stanisław Poręba

Ignacy Żniński (1868 – 1931)
Zarys życia i działalności

Wydawca: Koło MIłośników Dziejów Grudziądza

Grudziądz 2004

Sygnatura SIRr IIIB/Żniński Ignacy

Wydawcą publikacji jest Koło Miłośników Dziejów Grudziądza.

Zajmuje się ono odkrywaniem i popularyzacją historii Grudziądza.

Zostało założone 24 września 1986 r.

Spotkania odbywają się w klubie „CENTRUM” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Członkowie KMDG popularyzują dzieje Grudziądza i regionu, zamieszczając artykuły w prasie codziennej, „Roczniku Grudziądzkim” i „Kalendarzu Grudziądzkim”. Organizują odczyty, spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, czwartki kulturalne.

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza prowadzi bardzo bogata działalność wydawniczą pod nazwą „Bibliotekę KMDG”.

Przez wiele lat aktywnym działaczem koła i autorem jego kilkudziesięciu publikacji, był Stanisław Poręba.

Stanisław Poręba (1934-2010) był znanym grudziądzkim historykiem regionalistą i działaczem kultury.

Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Jego publikacja „Ignacy Żniński (1868 – 1931). Zarys życia i działalności” poświęcona jest osobie zasłużonego dziennikarza, historyka i działacza narodowego związanego z Wielkopolską i Pomorzem.

Ignacy Żniński w dziejach Grudziądza zapisał się jako autor pierwszego w języku polskim przewodnika turystycznego po tym mieście.

Ignacy Żniński urodził się w Gnieźnie.

Był nauczycielem, ale szykany pruskie zmusiły go do rezygnacji z zawodu.

Zaangażował się w życie polskich emigrantów w Zagłębiu Ruhry.

Był dziennikarzem, działaczem narodowym i społecznym.

Wydał nawet „Elementarz polski z obrazkami” dla dzieci emigrantów.

Od 1910 roku związał się z „Gazetą Grudziądzką”

W Grudziądzu pełnił tez funkcje prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych i Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.

Niestety w 1916 roku opuścił Grudziądz, by zostać redaktorem „Gazety Narodowej ” w Poznaniu.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki autorstwa Ignacego Żnińskiego:

  • Grudziądz / Ignacy Żniński. – Grudziądz : W. Kulerski 1913.
  • Idea sokola / Ignacy Żniński. – Bochun : I. Żniński, 1907.
  • Krzyżacy : w 500-letnią rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem / opowiedział Ignacy Żniński. – Herne : B. Lenartowski, 1910.

Do góry

Skip to content