Jesteś tutaj:

Dzień: 5 sierpnia 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis; Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.)

 

Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu
(z 31 grudnia 1912 r.)

 do druku podali: Stanisław Poręba i Tadeusz Rauchfleisz

Wydawca: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza

Grudziądz 2004

Sygnatura SIRr VIII/Gr-66

Wydawcą publikacji jest Koło Miłośników Dziejów Grudziądza.

Zajmuje się ono odkrywaniem i popularyzacją historii Grudziądza.

Zostało założone 24 września 1986 r.

Spotkania odbywają się w klubie „CENTRUM” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Członkowie KMDG popularyzują dzieje Grudziądza i regionu, zamieszczając artykuły w prasie codziennej, „Roczniku Grudziądzkim” i „Kalendarzu Grudziądzkim”. Organizują odczyty, spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, czwartki kulturalne.

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza prowadzi bardzo bogata działalność wydawniczą pod nazwą „Bibliotekę KMDG”.

Publikacja „Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.)” przytacza tekst źródłowy jaki jest program partii opublikowany w „Gazecie Grudziądzkiej” nr 157 z 31 XII 1912 r.

Do tekstu dołączono obszerny rys historyczny autorstwa Stanisława Poręby pod tytułem „Katolicko-Polska Partia Ludowa w Grudziądzu (1912-1920)”.

Stanisław Poręba (1934-2010) był znanym grudziądzkim historykiem regionalistą i działaczem kultury.

Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Historia Katolicko-Polskiej Partii Ludowej związana jest z redaktorem naczelnym „Gazety Grudziądzkiej” Wiktorem Kulerskim.

Na zjeździe założycielskim partii było obecnych 300 osób z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Ziemi Złotowskiej, Warmii i Mazur oraz ze środowisk Polonii w Berlinie, Saksonii, Zagłębiu Ruhry i Nadrenii.

W artykule szczegółowo opisano przebieg spotkania założycielskiego w sali widowiskowej Domu Polskiego „Bazar” w Grudziądzu.

Opisano reakcje pruskimi i polskie na powstanie nowej partii.

Przestawiono rozbudowę struktur terenowych.

Scharakteryzowano działalność partii w okresie po I wojnie światowej i jej połączenie z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”.

Obszernie zaprezentowano oblicze ideowo-polityczne Katolicko-Polskiej Partii Ludowej.

Przypomniano sylwetki najważniejszych działaczy.

Do góry

Skip to content