Jesteś tutaj:

Dzień: 12 sierpnia 2022

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Krzysztof Osiński - Bydgoskie puzzle

 

Krzysztof Osiński

Bydgoskie puzzle
Szkice z dziejów miasta nad Brdą 

Wydawca:  Patria Media

Bydgoszcz – Gdańsk 2018

Sygnatura SIRr VIII/B-71

Krzysztof Osiński jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem naukowym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie w dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stany wojennego.

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępnych jest szereg jego książek:

  1. Bydgoskie puzzle : szkice z dziejów miasta nad Brdą / Krzysztof Osiński. – Bydgoszcz ; Gdańsk : Patria Media 2018.
  2. Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego / Krzysztof Osiński. – Bydgoszcz : Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” 2011.
  3. Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 1, Monografia / Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Bydgoszcz ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2013.
  4. Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny, przebieg, konsekwencje. T. 2, Dokumenty / wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; wybór i opracowanie Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Bydgoszcz ; Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2013.
  5. Leszek Biały „Jakub” (1919-1945) / tekst Krzysztof Osiński ; redakcja Piotr Chojnacki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu copyright 2017.
  6. Walka o Wielką Polskę : Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939 / Krzysztof Osiński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado cop. 2008.
  7. Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” regionu Bydgoskiego (1980-1990) / Krzysztof Osiński ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
  8. „Zwycięska dekada” : Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” w ikonografii (1980-1990) / Kamila Churska, Katarzyna Maniewska, Krzysztof Osiński ; Instytut Pamięci Narodowej. – Bydgoszcz : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.

W książce „Bydgoskie puzzle” autor dzieli się z czytelnikami w przystępny sposób swoją wiedzą na temat przeszłości miasta, jaką zdobył w ciągu wieloletnich badań.

Publikacja ma charakter popularnonaukowy.

Składa się z pięćdziesięciu różnych szkiców historycznych, które niczym puzzle wypełnią po przeczytaniu książki biały plamy w dziejach Bydgoszczy.

Autor w arcyciekawy sposób opowiada o siedmiu wiekach przeszłości miasta, o wydarzeniach, miejscach i ludziach, którzy byli dotąd mniej znani.

Należy podkreślić niezwykła różnorodność podejmowanych tematów, które lokalna historię czynią niezwykle barwną.

Prezentowane teksty ilustrowane są licznymi zdjęciami i dokumentami.

Do góry

Skip to content