50-rocznica powstania „Nowości. Dziennika Toruńskiego”

Niebieski kwadrat. Napis: Nowości dziennik Toruński 50 rocznica powstania gazety

Toruński dziennik „Nowości” – rocznicę 50-lecia powstania tej toruńskiej popularnej gazety możemy obchodzić także w 2018 roku.

Pierwszy próbny numer gazety ukazał się 15 grudnia 1967 r.,
a ten regularny nr 1 datowany był na 30, 31 grudnia 1967 i 1 stycznia 1968.

Winieta 1 numeru nowości. Napis Nowośći duzymi niebieskimi literami. NIżej Dziennik Toruński, Toruń dnia 15 grudnia 1967 r. Numer próbny nr 1

Autorem charakterystycznej niebieskiej winiety – był toruński typograf i grafik Zygfryd Gardzielewski.

W pierwszym numerze życzenia redakcji zilustrowano także jego drzeworytem, to jego graficzna wizja miasta – na nim widnieje rok 1968, ale i napis Elana…

Winieta pierwszego numeru Nowości. Napis Nowości wielkimi niebieskimi literami. Niżej Dziennik Toruński Rok I nr 1 Cena 30 gr 30, 31 grudnia 1967 r. - 1 stycznia 1968 r.

Warto przypomnieć, że był on współtwórcą kroju czcionki antykwy toruńskiej (z charakterystycznymi szeryfami – ale bez związku z dzikim zachodem), ale i pracownikiem Książnicy Miejskiej w Toruniu (która także zaistniała w sygnalnym numerze – jako najlepsza biblioteka w Polsce w konkursie Książka w budowaniu socjalizmu i pokoju).

Rycina Zygfryda Gardzielewskiego opublikowana w pierwszym numerze Nowości. Artystyczna wizja Torunia Wyżej nowe wieżowce i fabryki. Napis Elana. Niżej Widok zabytkowych kamienic i kosciołów.

Był szefem znakomitej Oficyny, która działała przy bibliotece, a w której powstało wiele pięknych druków – także bibliofilskich.

Ale nie tylko on w redakcji był bibliofilem, do grona zacnych komilitonów należeli także red. Stanisław Frankowski i Zefiryn Jędrzyński (który opisał początki dziennika w swej autobiografii wydanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia: Było jak było : o młodości, redagowaniu „Nowości”, „Gazety Pomorskiej” polityce i przyjaźni.