85 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

85 lat Dyrekcji Lasów Państwowych
w Toruniu

Wydawca:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Toruniu,
SAR „Pomorze” Marek Abramowicz – Bydgoszcz

Toruń 2010

Sygnatura SIRr XVI/84

 

Lasy Państwowe zostały wyodrębnione jako odrębny pion administracji państwowej
30 grudnia 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.
16 stycznia 1925 roku Rada Ministrów powołała dziesięć dyrekcji lasów państwowych,
w tym Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

1 lutego 2010 roku, w  85 rocznicę tych wydarzeń, odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu konferencja popularno – naukowa.
Prezentowana książka jest zbiorem referatów zaprezentowanych na tej konferencji.

Spis referatów:

 • Józef Broda
  Lasy Państwowe województwa pomorskiego w okresie międzywojennym
 • Lucyna Pomerenke
  Zarys dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w latach 1920-1939
 • Kazimierz Przybyszewski
  Dyrektorzy Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w międzywojennym dwudziestoleciu
 • Tadeusz Chrzanowski
  Martyrologia leśników polskich regionu kujawsko – pomorskiego w latach II wojny światowej i dekadzie powojennej 1939-1956
 • Andrzej Stetkiewicz
  Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w latach 1945-1991
 • Janusz Kaczmarek
  Najnowsze dzieje leśnictwa na Kujawach i Pomorzu