90 lat szkół muzycznych w Toruniu 1921-2011

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

90 lat szkół muzycznych w Toruniu
1921-2011

Redakcja: Elżbieta Szczurko

Wydawca: Zespół Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXXI/100

 

Tradycja szkolnictw muzycznego Torunia sięga 1921 roku, kiedy to powstało
w naszym mieście Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.

Ukoronowaniem tej tradycji jest nowoczesny budynek Zespołu Szkół Muzycznych
przy Szosie Chełmińskiej 224/226 wraz z reprezentacyjną Salą Koncertową.

Prezentowana Księga Jubileuszowa przybliża zarówno tradycje toruńskiego
szkolnictwa muzycznego jak i współczesne dokonania Zespołu Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego.

W opracowaniu znajdziemy m. in. artykuły:

  • Krystyna Tubaja – Dzieje toruńskich szkół muzycznych
  • Krystyna Kłosińska – Aktualna struktura Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
  • Justyna Sawicka – Działalność koncertowa ZSM w Toruniu
  • Iwona Klamann – Konkursy organizowane przez ZSM w Toruniu

Oprócz tego w książce znajdziemy informacje o ważniejszych osiągnięciach uczniów szkoły, wykaz absolwentów, relację z obchodów Jubileuszu 90-lecia w dniach 23-26.11.2011 roku.

Wielkim walorem Księgi Jubileuszowej jest okraszenie tekstu niezliczoną ilością cennych, pamiątkowych i unikatowych zdjęć przedstawiających życie szkoły od okresu międzywojennego aż do czasów najnowszych.