Adam Jarosz – Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej

 

Adam Jarosz

Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej
Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym
(1990-2014)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXIII/17

Dr Adam Jarosz jest adiunktem w Instytucie Politologi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących samorządu terytorialnego oraz w historii i współczesności  Niemiec.

W swojej dysertacji poddał analizie kształtowanie się samorządów w Polce i w na terenie byłego NRD po roku 1989.

Autor posłużył się przykładami dwu bardzo podobnych miast miast Rostocku i Torunia.

Dowiemy się jak rozwijały się lokalne ugrupowania i elity polityczne.

Szczególna kategorią teoretyczną, jaką posługuje się autor jest podmiotowość polityczna.