Adam Węsierski – 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice

 

Adam Węsierski

750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice

Wydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”

Śliwice 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/150

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość ziemi śliwickiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się ponad dwadzieścia jego książek, wśród nich:

  • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
  • Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
  • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
  • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
  • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
  • Leksykon historyczny śliwickich wsi
  • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
  • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-4)
  • Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
  • Śliwicki słownik biograficzny (t.1-2)

Książka „750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice” została wydana w związku z jubileuszem parafii i miejscowości Śliwice.

Autor opisał początki osadnictwa na polanie śliwickiej, które sięgają XII wieku.

Osobny rozdział poświęcony jest powstaniu parafii około 1263 roku i jej rozwojowi.

W publikacji przedstawiono również historię beneficjum parafialnego.

Zaprezentowano też śliwicką świątynię, która swą dzisiejszą postać przybrała po rozbudowie w 1901 roku.

Opracowanie zawiera również informacje na temat miejscowej Groty Matki Boskiej z Lourdes oraz cmentarza parafialnego.

Całość wzbogacają liczne fotografie prezentujące życie parafii.