Adam Węsierski – Osobliwości Śliwic

 

Adam Węsierski

Osobliwości Śliwic

Wydawca: Machina Druku

Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-147

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 40 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Szczególne miejsce wśród jego publikacji zajmują badania poświęcone Śliwicom.

W Książnicy Kopernikańskiej znajdują się następujące pozycje jego autorstwa poświęcone tej tematyce:

 1. 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice 
 2. Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii. T. 1-3
 3. Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach 
 4. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920) 
 5. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939) 
 6. Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772 
 7. Ks. dr Stanisław Sychowski 1869-1921 
 8. Leksykon historyczny śliwickich wsi 
 9. Osobliwości Śliwic
 10. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1-4 
 11. Sekrety sołectw gminy Śliwice 
 12. Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego 
 13. Śliwicki słownik biograficzny. T. 1-4 
 14. Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych 
 15. Za mundurem panny sznurem 

Opracowanie „Osobliwości Śliwic” dzieli sie na dwie części.

Najpierw autor opisuje początki Śliwic, w tym erygowanie parafii na przełomie lat 1263 / 1264.

Opisał również działalność bractw i stowarzyszeń w okresie zaborów, które służyły obronie wiary, tożsamości narodowej i obywatelskiej.

Następnie przedstawiono zabytki Śliwic:

– śliwicką Świątynię

– Grotę Matki Boskiej z Lourdes

– cmentarz katolicki

– Sanktuarium św. Huberta, patrona gminy Śliwice w Okoninach