Adam Węsierski – Śliwicki Słownik Biograficzny

 

Adam Węsierski

Śliwicki Słownik Biograficzny

Tom I – IV

Wydawnictwo Tekst – Machina Druku

Bydgoszcz 2015-2018

Sygnatura SIRr IIIA/108

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość Borów Tucholskich.

Jego zainteresowania obejmują działalność społeczną kapłanów pomorskich i stowarzyszeń katolickich w okresie zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego.

Opracowuje zagadnienia związane z sytuacją dzieci w placówkach opiekuńczych po II wojnie światowej, organizacją służby zdrowia, funkcjonowaniem administracji przedwojennej.

Adam Węsierski opublikował ponad dwadzieścia książek, wśród nich:

  • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
  • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach (t. 1-2)
  • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
  • Leksykon historyczny śliwickich wsi
  • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
  • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-3)

„Śliwicki Słownik Biograficzny” zawiera obszerne hasła biograficzne, prezentujące ciekawe sylwetki i historie ludzi, związanych ze Śliwicami oraz z okolicznymi miejscowościami.

W książce znajdziemy biogramy przedsiębiorców, działaczy społecznych i niepodległościowych, kapłanów, żołnierzy, nauczycieli, polityków i innych zasłużonych dla społeczności lokalnej osób.

Opisywani są zarówno Polacy, Niemcy i Żydzi.

Autor przeprowadził dokładną kwerendę w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych, studiował literaturę przedmiotu i prasę, dotarł do korespondencji, dokumentów, fotografii, wspomnień i relacji świadków.